PC 242,31 - De chantar / Me fora ...

Retour l'article PC 242 Giraut de Borneil

31. - 829 : 1.
De chantar / Me fora ...

chanson-sirventes.

Mss.: A B C D Dc I K M N P Q R Sg T a c e;
N donne l'incipit; citations dans le Mirall de trobar de Berenguer de Noya (voir ci-dessous).

Editions: 


 [974] Mahn1856, nos 240, 830, 884 et 1372
 [1517] Sten1871, p. 63
 [1519] Sten1873, p. 14
 

 [524] DeLo1891, p. 29 et p. 676
 [1524] Sten1898, p. 352
 [1195] Pela1899, p. 255

 [1525] Sten1899, p. 3
 [1566] Teul1901, p. 61
 [224] Bert1905, p. 160

 [818] Kols1910, t. 1, p. 236
 [1472] Shar1989, p. 246

Citations dans Mirall de trobar de Berenguer de Noya; orthographe selon [1175] Palu1955:

1. [956] Llab1909, p. 12; [1175] Palu1955, p. 13, lignes 230-231; [11] Alco1984, p. 95, lignes 120-121 (De xantar / Me for' entrames)
2. [956] Llab1909, p. 12; [1175] Palu1955, p. 13, lignes 233-234; [11] Alco1984, p. 95, lignes 123-124 (
Apreyar / L'aia, si l[h] plagues)

Incipit des strophes:

1. De chantar / Mi for' entrames
2. Mas no m par / C'om sia cortes
3. Oblidar / Volgra, s'eu pogues
4. Ies mudar / Non puesc qe no m pes
5. A pregar / L'agra si l plagues
6. Me deu far / Tan ma bona fes


Incipit de l'envoi:

7. Sapchatz q'ieu no creiria

Retour l'article PC 242 Giraut de Borneil