PC 248,17 - Bem degra de chantar tener ...

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier

17. - 577 : 214
Bem degra de chantar tener ...
sirventes.

Ms.: C.

Editions:

           
[971] Mahn1846, t. 4, p. 78 [696] Haml1967, p. 233 [1074] Mire1983, p. 85
[41] Angl1927, p. 181 [1241] Pres1971, p. 322 [1408] Sans1984, t. 2, p. 660
[210] Berr1930, p. 432 [1370] Roub1971, p. 436 [1413] Sans19932, p. 660
[1461] Serr1934, p. 224 [1506] Spin1972, p. 224 [790a] Jens1998, p. 436
[1208] Picc1948, p. 331 [213] Berr1979, p. 78 [1169b:1] Pade1998c p. 320
[1505a] Spin1956, p. 221 [960] Long1982, p. 158    
[212] Berr1961, p. 78 [655] Gold1983, p. 324    
           

Incipit des strophes:

1. Bem degra de chantar tener
2. Per que nom deu auer sabor
3. Qu'er non es grazitz lunhs mestiers
4. Per erguelh e per maluestat
5. Lo greu perilh deuem temer

Incipit des envois:

6. Selh, que crezem en unitat
7. Dona maires de caritat

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier