PC 248,46 - Jhesus Cristz, filh de dieu viu ...

Retour à l'article PC 248 Guiraut Riquier

46. - 747 : 7.
Jhesus Cristz, filh de dieu viu ...
chanson religieuse.

Mss.: C R.

Editions:

   
[971] Mahn1846, t. 4, p. 35
[1157] Oroz1972, p. 234
[960] Long1982, p. 60
   

: ms. R.

Editions:

       
[50] Angs1926, p. 56 [61] Angs1975c, p. 507
[647] Géro1932, p. 190 [575] Fern1979, p. 647
[640] Genn1958, t. 1, p. 201 et t. 2, p. 101 [1632] Werf1984, t. 2, p. 189
[978] Mail1967, p. 22 [8] Akeh1995, p. 162
       

Incipit des strophes:

1. Jhesus Cristz, filh de dieu uiu
2. Quar dels bes ai gran plazer
3. Mas espers me ten el briu
4. Senher, donc faitz me uoler
5. Quar silh, queus son agradiu
6. Mostrat nos auetz per uer
7. Del cruzel poder esquiu
8. La uerges al bon cosselh

Incipit de l'envoi:

9. E mi, senher, faitz obrar

Retour à l'article PC 248 Guiraut Riquier