PC 248,67 - Quar dreytz ni fes ...

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier

67. - 839 : 1.
Quar dreytz ni fes ...
sirventes.

Mss.: C R.

Editions:

   
[971] Mahn1846, t. 4, p. 25
[960] Long1982, p. 39
   

: ms. R.

Editions:

       
[50] Angs1926, p. 49 [61] Angs1975c, p. 500
[640] Genn1958, t. 1, p. 211 et t. 2, p. 104 [575] Fern1979, p. 675
[54] Angs1959, t. 15, p. 17 [1632] Werf1984, t. 2, p. 203
[60] Angs1975b, p. 444    
       

Incipit des strophes:

1. Quar dreytz ni fes
2. Per que pretz es
3. Quant yeu me pes
4. Bos pretz a tres
5. Reys ben apres

Incipit des envois:

6. Bos reys, gent seruatz
7. Reys grazitz honratz

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier