PC 248,79 - S'ieu ja trobat non agues ...

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier

79. - 589 : 12.
S'ieu ja trobat non agues ...
sirventes.

Mss.: C R.

Editions:

       
[971] Mahn1846, t. 4, p. 50 [21] Angl1909, p. 581
[1066] Mila1861, p. 229 [507] DeBa1931, t. 2, p. 283
[127] Bala1878, t. 4, p. 53 [1072] Mila1966, p. 208
[1070] Mila1889, p. 228 [960] Long1982, p. 85
       

: ms. R.

Editions:

       
[50] Angs1926, p. 67 [61] Angs1975c, p. 518
[53] Angs1943, t. 3, App., p. 88 [575] Fern1979, p. 685
[640] Genn1958, t. 1, p. 214 et t. 2, p. 105 [1632] Werf1984, t. 2, p. 208
       

Incipit des strophes:

1. S'ieu ia trobat non agues
2. El bon rey a tans de bes
3. Qu'er aug, qu'elh el rey Frances
4. Plazer deu al rey Engles
5. Bem play, quar l'onratz marques

Incipit des envois:

6. Tug aquist fag me son guitz
7. Bos reys N'Anfos, mout auzitz

Retour l'article PC 248 Guiraut Riquier