@@PC 297,0 - Aysi comensa lo Breviari d'amor ...

Retour à l'article PC 297 Matfre Ermengau

@@0. - non répertorié dans FRM I.
Aysi comensa lo Breviari d'amor ...

Editions:

 
[1380] Sach1859-1
  vv. 1-122, p. 417
  vv. 123-261, p. 422
   
[1381] Sach1859-2
  vv. 579-610, p. 49
  vv. 1850-1865, p. 50
  vv. 3624-3773, p. 51
  vv. 3895-3914, p. 54
  vv. 4024-4033, p. 55
  vv. 4298-4311, p. 55
  vv. 4467-4512, p. 56
  vv. 4513-4546, p. 57
  vv. 4597-4647, p. 58
  vv. 4647-4800, p. 59
  vv. 4833-4917, p. 63
  vv. 4933-4947, p. 65
  vv. 5267-5272, p. 66
  vv. 5275-5278, p. 66
  vv. 5303-5304, p. 66
  vv. 5331-5334, p. 66
  vers 5355 (?), p. 66
  vv. 5380-5382, p. 66
  vv. 5517-5526, p. 66
  vv. 5581-5592, p. 66
  vv. 5994-6005, p. 67
  vv. 6052-6095, p. 67
  vv. 6218-6226, p. 69
  vv. 6256-6268, p. 69
  vv. 6288-6307, p. 69
   
[1383] Sach1860
  vv. 6412-6537, p. 336
  vv. 7645-7688, p. 342
 
  vv. 7688-8041, p. 345
  vv. 8300-8397, p. 355
   
[123] Azai1862
  édition complète
   
[1368] Rost1955
  fragment en prose Li be que naysson de cascuna de las .iiii. partz d'amor ...
  correspondant à [123] Azai1862, t. I, p. 20 (p. 470); vv. 11-81, p. 472; vv. 3030 ff., p. 474
   
[1274] Rick1966a
  vv. 14001-14008, p. 388
  vv. 14773-14775, p. 388
  vv. 14811-14817, p. 388
  vv. 14847-14857, p. 389
  vv. 14887-14896, p. 389
  vv. 16524-16546, p. 389
  vv. 16562-16661, p. 389
  vv. 16602-16618, p. 390
  vv. 16626-16641, p. 390
  vv. 16642-16662, p. 390
  vv. 16669-16681, p. 391
  vv. 17952-17976, p. 391
  vv. 17984-18014, p. 391
  vv. 18022-18049, p. 392
  vv. 18062-18093, p. 392
   
[1276] Rick1976
  vv. 27252-34597
   
[1271] Rich1983
  vv. 271-428, p. 200
  vv. 6199-6344, p. 204
   
[1281] Rick1989a
  vv. 1-8880
   
[1282] Rick1990
  vv. 6902T-7144, p. 255
   

Incipit des différentes parties de ce texte selon [123] Azai1862:

1. Aysi comensa lo Breviari d'amor - El nom de Dieu, nostre senhor (vv. 1-24)
2. Ges no·m platz ossious estar (vv. 25-260)
3. Aysi comensa la materia de l'arbre d'amor en general - Sapchon li fizel aymador (vv. 261-378)
4. Aquest tractat es de la natura e de las proprietatz de l'arbre d'amor - E quar ve en conoissemen (vv. 379-432)
5. L'espositios de las dichas proprietatz de l'arbre d'amor - Per so, ay dig als aimadors (vv. 433-528)
6. L'entendemen de l'arbre d'amor abreviatz e senes rims - Aquest albres, lo qual vezetz aissi depenh (insertion en prose)
7. Aysi comensa l'espozicio de l'albre d'amors en especial - La davant dicha doctrina (vv. 529-572)
8. Aysi ditz quinha causa es amors - E quar est albre es d'amors (vv. 573-610)
9. De la dona de l'albre e per que l'amor de Dieu e de proyme porta sus la corona - Vista la diffinicio (vv. 611-652)
10. Del Sant Esperit que dissen sus la testa de la dona de l'albre - E quar totz hom, quez ama Dieu (vv. 653-770)
11. Per que la dona de l'albre porta l'amor de son effan sus en dreg lo cors - En la segonda partida (vv. 771- 786)
12. Per que la dona de l'albre porta l'amor de mascle e de feme en son pe - La tersa partida d'amor (vv. 787-810)
13. Per que la dona de l'albre porta [l'amor] de bes temporals en l'autre pe - E totz per semblan occayso (vv. 811-846)
14. Ayssi mostra que l'exposi[ci]os de l'albre d'amor se deu far dissenden quar amor dissen - Lo ver entendemen mostran (vv. 847-892)
15. Ayssi comenssa l'expositios del celcle de Dieu quez es primier e sobiras en l'albre d'amor - Penre vuelh doncx sus aut al sim (vv. 893-998)
16. De la Sancta Trinitat - De Dieu fermamen e per ver (vv. 999-1362)
17. De la divinal essencia e per que Dieus es digs divinal essencia - Dieus es divina essencia (vv. 1363-1430)
18. De la divina natura - De Dieu deu mais quascus saber (vv. 1431-1794)
19. Del saber de Dieu e de la predestinatio dels elegitz e de la presentia dels refudatz (vv. 1795-1963)
20. De la volu[n]tat de Dieu, en qual manieyra Dieus vol bes e mals - Quo ay dih desus quel sabers (vv. 1964-2435)
21. Co et en qual maneira Dieus es tot poderos - Dieus ay dig qu'es totz poderos (vv. 2436-2627)
22. En qual manieyra e perque Dieus crec e fetz tot quant es - Quo ay dig al comensamen (vv. 2628-2781)
23. De natura la qual Dieus a pauzada en cascuna creatura - En la segonda figura (vv. 2782- 2803)
24. De la natura dels angils - Don crezatz que per natura (vv. 2804-2887)
25. De las tres gerarchias e dels ix ordres dels angels - Et es tripla ihe[r]archia (vv. 2888-2943)
26. Dels noms dels ordes dels angels e de que servis cascus ordes a Dieu - [A] cascus dels ordes sapchatz (vv. 2944-3029)
27. Dels noms dels angels - E devetz saber que Miquels (vv. 3030-3067)
28. Dels bes e dels servizis los quals fan li angels a la gen - Lo servizi, queus ai toquat (vv. 3068-3151)
29. En qual orde dels angels es alogatz cascus dels elegitz quan passa d'esta vida (vv. 3152-3283)
30. De la natura des diables - Li diable naturalmen (vv. 3284-3305)
31. Dels diverses noms des diables - Et es lo diables nomnatz (vv. 3306-3329)
32. Del cazemen dels diables - E sapchatz quel diable malvatz (vv. 3330-3391)
33. En qual loc estan li diables - E devetz saber quelh laire (vv. 3392-3415)
34. Quo en qual manieira les diables enten en la deceptio et el nozemen de los gens (vv. 3416-3507)
35. Del Sathan que temptec los prumiers payres - Mas del Satanas fals, laire (vv. 3508-3527)
36. Per qual razos Dieus volc e sostenc que diables fos - Diran alcu: aram digatz (3528-3575)
37. De la natura del cel e del mon - Dieus de tot quant es vers payres (vv. 3576-3621)
38. Quan d'espazi a del cel entro la terra e quant ent[orn] la garlanda del cel, e quant de la part del cel sobirana tro la sotirana - Enquaras devetz mays saber (vv. 3622-3655)
39. Dels xii signes del cel e de la natura de cascus - E per natura issamen (vv. 3656-3713)
40. De l'Aret - Li prumiers signes es Aretz (vv. 3714-3729)
41. Del Taur - Lo segon signes es nomnatz (vv. 3730-3755)
42. Dels Dos Frayres - Del tertz signe m'es veiaire (vv. 3756-3773)
43. Del Cranc - Lo quart signe es cranc nomnat (vv. 3774-3785)
44. Del Leo - Leos es nomnatz lo sinques (vv. 3786-3797)
45. De la Verge - E del seize signe sapchatz (vv. 3798-3809)
46. Del Pesayre - Pezaires es dihs lo setes (vv. 3810-3825)
47. Del signe de l'Escorpio - L'Escorpios es per semblan (vv. 3826-3841)
48. Del Sagitari - Lo noves signes es nomnatz (vv. 3842-3857)
49. De Capricornus - E del deze signe sapchatz (vv. 3858-3877)
50. De l'Acharis - [A]quaris es nomnatz l'onzes (vv. 3878-3887)
51. Dels Peyssos - Lo derriers signes es peisso (vv. 3888-3904)
52. Despueis quel solelhs es intratz (vv. 3905-3911)
53. E pueys quel solelhs es intrat en alqu dels signes nomnat, en luy es aytan longamen tro qu'es intrat el segen, mas no crezat que venga sus el celcle le solelhs, mas rodan de sotz revirona los signes totz (insertion en prose)
54. Crancs e Capricornus quecs fai (vv. 3912-3943)
55. De la natura de las estelas - Part los signes que so nomnat (vv. 3944-3997)
56. De la natura del .vii. planetas en general - Li .vii. planeta davan dig (vv. 3998-4107)
57. Del Saturnus - Saturnus es lo planetas (vv. 4108-4161)
58. Jupiter - Jupiter, segon planetas (vv. 4162-4189)
59. Del Mars - La tres planeta deyssenden (vv. 4190-4216)
60. Del Solhelh - Solelhs es lo quartz planetas (vv. 4217-4334)
61. Eclipsis del Solelh - Del soleilh vuelh que sapchatz (vv. 4335-4366)
62. Del Venus - Le quins planeta dissenden (vv. 4367-4418)
63. Del Mercuri - Mercuris es dig le seizes (vv. 4419-4470)
64. De la Luna - La Luna setes planetas (vv. 4471-5108)
65. D'Astre e de Desastre - Quascus homs donc naturalmen (vv. 5109-5468)
66. De l'estela cometa que fay los jorns caniculars - Part los planetas sobre dig (vv. 5469-5526)
67. De l'estela cometa - L'estela dicha comada (vv. 5527-5570)
68. De las estelas correns e dels focs que vezem en l'ayre alcunas vetz - Atressi diso li auctor (vv. 5571-5620)
69. De la natura dels .iiii. elemens e primieramen de la natura del foc - Apres la luna dissenden (vv. 5621-5684)
70. De la natura de l'ayre e de l'arc de Sant Marti - Ayres es segons elemens (vv. 5685-5742)
71. De la natura de l'ayga - Ayga es le terns elemens (vv. 5743-5782)
72. De la natura de la terra - Terra es lo quartz elemens (vv. 5783-5886)
73. De la natura de las peyras preciosas, e de lors vertutz - Si tot terra, per natura (vv. 5887-6012)
74. De la natura dels vens, en cal guiza s'engendron, e de que - Per lur natura li ven van (vv. 6013-6112)
75. De la natura de las nieus e de la plueya e cum se fay e de que - Las nieus s'engenro, so sapchatz (vv. 6113-6164)
76. De pestelencia, cum se fay e de que - Enquaras devetz saber mai (vv. 6165-6176)
77. De la neu cum se fay e de que - La neus s'engenra de vapor (vv. 6177-6188)
78. De ilhauces cum se fan e de que - Ilhauces se fan en l'aire (vv. 6189-6202)
79. Del tros cum se fay e de que - Li tro, segon los naturals (vv. 6203-6218)
80. Del fo[l]zer cum se fay, e de que - Li folzers, segon los actors (vv. 6219-6238)
81. De la peyra que cay del cel a manieyra de ploya cum se fay e de que (vv. 6239-6290)
82. De la natura e de la divisio [del] temps - Del temps sapchatz certanamens (vv. 6291-6316)
83. De la natura del dia - Saber devetz qu'en doas guias (vv. 6317-6356)
84. De la natura de la semmana - Sapchatz cert quel temps es partitz (vv. 6357-6414)
85. De la natura dels iiii temps de l'an - Sapchatz, segon les naturals (vv. 6415-6518)
86. De la natura dels .xii. mes de l'an - L'ans es partitz en .xii. mes (vv. 6519-6563)
87. Javiers es prumiers de totz (vv. 6564-6582)
88. Apres lo mes de Javier (vv. 6583-6600)
89. Mars es lo tertz mes en lo qual (vv. 6601-6618)
90. Le quart mes es Abril nomnatz (vv. 6619-6628)
91. Le sinques mes es nomnatz Mais (vv. 6629-6644)
92. Le mes de Junh es lo seyzes (vv. 6645-6658)
93. Julis es nomnat lo setes (vv. 6659-6676)
94. Aost es l'octavs mes nomnatz (vv. 6677-6690)
95. Lo noves mes Septembres es (vv. 6691-6702)
96. Octobres es dig lo dezes (vv. 6703-6714)
97. Novembres es l'onzes nomnat (vv. 6715-6736)
98. Dezembres es dig lo dotzes (vv. 6737-6756)
99. De las .vi. [etatz] e del temps quez es passat del comensamen del mon en say - Autramens es lo temps partitz (vv. 6757-6762)
100. La pemieira etat comta[m] (vv. 6763-6774)
101. La segonda etat comtam (vv. 6775-6788)
102. La tersa etat d'Abraam (vv. 6789-6808)
103. La quarta etat apres fo (vv. 6809-6834)
104. La quinta etat apres fo (vv. 6835-6866)
105. L'etat seyzena comenset (vv. 6867-6902)
106. De la natura e [de] las vertutz d'erbas e d'albres e de plantas - Per la vigor de natura (vv. 6903-7144)
107. De la natura des auzels - Per natura, segon quem par (vv. 7145-7256)
108. De la natura dels peysos - Peysos nada per natura (vv. 7257-7344)
109. De la natura de las best[i]as, e de cascus de lors membres - De natura certanamen (vv. 7345-7498)
110. De la natura d'ome e primieramen de la natura de l'anima - Homs es, cum ditz l'escriptura (vv. 7499-7548)
111. La prima vigor, so sapchat (vv. 7549-7558)
112. La segonda vigors es sens (vv. 7559-7562)
113. La tersa vigor entre nos (vv. 7563-7596)
114. La quarta vigors es razos (vv. 7597-7602)
115. La quinta naturals vigors (vv. 7603-7648)
116. De la natura del cors d'ome e de las .iiii. humors - Le cors humanals es bastitz (vv. 7649-7756)
117. Dels noyrimens e de las manieras que cascus homs ha naturalmen per razo de sa complectio - [H]oms colericx naturalmen (vv. 7757-7854)
118. Dels sompnis et de las visios, que signifio, e de que movo - Per las dichas complecxios (vv. 7855-7946)
119. De la corruptio d'umana natura pel peccat original, e quo Dieus las gitec de Paradis terrenal pueys quels a formatz - Dig vos ai que per natura (vv. 7947-8206)
120. Don la natura humana (vv. 8207-8246)
121. Quals peccatz fo maiers del primier home o de la femna - Femna doncx en manhta guia (vv. 8247-8284)
122. Don yhsi lo prumier peccatz que to[t] fon bo can Dieus creet - Diran alcu: cum se pot far (vv. 8285-8354)
123. En qual maniera del peccat original naysson tug li autre peccat e tug nayssen d'aquel tacat (vv. 8355-8386)
124. Del movemen e del complimen de peccat, et en cal guiza cascun hom a semblan temptacion ad aquella dels premiers payrons - E devetz saber de peccat (vv. 8387-8490)
125. Per quals razos li primier payro foron punit tant greument per tant leugier peccat - Aras alqu demandaran (vv. 8491-8508)
126. Per qual drechura compram nos los peccatz dels prumiers payros - Diran alcu: Qual drechura! (vv. 8509-8552)
127. Per qual razo volc Dieus quez om fos temptatz, pus sabia que vencutz fora - Diran celh que volon saber (vv. 8553-8564)
128. Per qual razo Dieus creet aquels los [quals] sabia que foro mal per lor folia - Alqu demando d'autre latz (vv. 8565-8578)
129. Per que Dieus no fetz home tan bo que peccar no volgues - Tu diras: Per que Dieus no fes (vv. 8579-8626)
130. Quez om no pecca ses voluntat e quals ignorantia excusa de peccat e qual no - Desus vos ay dig de peccat (vv. 8627-8660)
131. Qui forsatz es de peccar, quals voluntatz l'escuza de peccat e qual no - E qui forsatz es de peccar (vv. 8661-8674)
132. Quez en intencio se jutga la voluntata mala o bona - Sapchat quez a l'entencio (vv. 8675-8746)
133. Qualas obras jutgam en l'entencio malas o bonas - De las obras devetz saber (vv. 8747-8852)
134. En qual maniera peccatz d'erguelh e d'avareza cascus es razitz de totz autres mals - [E] devetz saber atreci (vv. 8853-8880)
135. De dreg de natura - Natura ac .ii. effans gens (vv. 8881-9094)
136. Dreg de gens - Del dig filh de natura nat (vv. 9095-9196)
137. [D'amor de Dieu e de prueime] - Amors de Dieu e de prueme (vv. 9197-9242)
138. En qual manieyra e per qual razo deu quex amar Nostre Senhor - Aquest' amor deu hon reglar (vv. 9243-9386)
139. En qual manieyra pot cascus azordenar totas sas obras e totas sas cogi[ta]tios a l'amor de Dieu - Enquaras plus fort diray (vv. 9387-9514)
140. Dels senhals d'ome quez ama Dieu - E devetz saber quelh senhal (vv. 9515-9530)
141. De dejuni e per qual razo deu hom dejunar et en qual maniera - [D]e dejuni devetz sabaer (vv. 9531-9692)
142. D'almorna e de .vii. obras de misericordia e quos deu hom captener en cascuna - Atressi fai d'amor senhal (vv. 9693-9714)
143. De la prumiera obra de misercordia, la qual es castiar etz endoctrinar son proyme - [L']obra prumieira de merce (vv. 9715-9770)
144. De la .ii. la quals es donar a manjar als paubres - L'obra segonda de merce (vv. 9771-9822)
145. De la tersa la qual es tener hospitalitat - L'obra tersa de pietat (vv. 9823-9942)
146. De la .iiii. la quals es los paubres nutz vestir - L'obra quarta de pietat (vv. 9943-9972)
147. De la quinta, la quals es vezitar los malautes - L'obra quinta senes dubtar (vv. 9973-9998)
148. De la .vi. la quals es vezitar los encarceratz - L'obra seyzena so sapchatz (vv. 9999-10044)
149. De la .vii. la qual es sebelir los mortz - L'obra setena ses falhir (vv. 10045-10110)
150. De diversas manieras d'almo[r]nas - Enquaras almorna entieira (vv. 10111-10156)
151. De que deu hom far almo[r]na - E d'almorna devetz saber (vv. 10157-10202)
152. A cuy etz en qual maniera deu hom far almo[r]na (vv. 10203-10438)
153. De la special honor a Dieu deguda tan solamen - Senhal fay d'amor issamen (vv.10439-10594)
154. De las ydolas e de cels que las azoron - Hom doncx non deu creatura (vv. 10595-10690)
155. En qual maniera et ab qual entencio deu [hom] onrar las emages de las gliezas, e que significo (vv. 10691-10752)
156. Enquaras mais devetz saber (vv. 10753-10762)
157. Enquaras per autra raso (vv. 10763-10778)
158. De la vertut del senhal de la crotz - E sitot vos ay dig denan (vv. 10779-10806)
159. En qual maniera cascus deu hondrar los sans et las santas de paradis e per quals razos - Per amor de Dieu issamen (vv. 10807-10830)
160. Enquaras mai devetz saber (vv. 10831-10890)
161. Enquaras mais devetz saber (vv. 10891-10918)
162. De la error de cels que dupton mays lo sagramen si juro per alcus dels sans de paradis que si juro per Dieu - Empero mainhta fola gen (vv. 10919-11002)
163. Quals personas deu cascus ondrar ad honor de Dieu - Enquaras deu quex honrar Dieu (vv. 11003-11032)
164. De la lauzor de Dieu - Atressi fai senhal d'amor (vv. 11033-11174)
165. Dieus, vers paires de tot quant es (vv. 11175-11424)
166. De la lauzor de Nostra Dona (vv. 11425-11464)
167. En qual maniera Nostra Dona fo promeza encontenen apres lo peccat dels primier payros - Sapchatz quez el comensamen (vv. 11465-11484)
168. En qual maniera Nostra Dona fo mostrada en figura el temps de la vielha ley als prophetas - Et apres fo figurada (vv. 11485-11509)
169. Autra vetz fo figurada (vv. 11510-11674)
170. Enquaras fon figurada (vv. 11675-11696)
171. En qual maniera l'avenimens, la conceptios e l'enfantamen de Nostra Dona foron profetizatz el temps de la vielha ley per los prophetas parlans per la boca del S. Sperit - Apres fo profetizada (vv. 11697-11728)
172. Et apres plus apertamen (vv. 11729-11764)
173. De la gran dureza e del gran esseghamen e de la gran error dels Jusieus, que lor pot hom proar per las paraulas dels prophetas parlans per boca del S. Esperit, les quals els an en lor libres - Tot aisi que dih ai desus (vv. 11765-11911)
174. Et atressi dis Daniels (vv. 11912-11918)
175. Et en autra profecia (vv. 11919-11926)
176. Dieus! e cum son tan essegat (vv. 11927-12000)
177. Estoria de l'excegamen dels Juzieus (vv. 12001-12026)
178. Nostra Dona fo promessa apres lo peccat d'Adam - Recomta Moysems que apres le peccat d'Adam (insertion en prose)
179. Nostra fo Dona mostrada amoys en en figura - Moyses venc al pueg, aparec li Nostre Senhor (insertion en prose)
180. Nostra Dona fo figurada en la verga d'Aaron - Dit Moysems que la vergua d'Aaron (insertion en prose)
181. Que Nostra Dona degues estan vergues efantar Dieu fo mostrat al propheta Ezechiel en figura - Ditz Ezechiel: Ieu me geriei a la via de la porta (insertion en prose)
182. Professa de l'avenimens de Nostra Dona - Ditz Ysayas: Issira la vergua de la razitz de Jesse (insertion en prose)
183. Ysayas profetizec la conceptio e l'enfantamen de la Verges - Ditz Ysayas: Veus que la vergis cossebra (insertion en prose)
184. Yzaias profetizec la nativitat del salvayre del mon - Dicit Yzayas: L'efas es natz a nos e filhs es donatz (insertion en prose)
185. Ezechiel profetec l'ayga del babtisme - Dis Ezechiels que Nostre Senher dieys (insertion en prose)
186. Proanssa contrals Juzieus que Messias lo qual atendo es vengutz (insertion en prose)
187. Professia de la mort de Jhesu Crist - Dit Daniel (insertion en prose)
188. Als Crestias no notz la maledictios dels Juzieus - Ditz Malachias propheta que Dieus dis (insertion en prose)
189. De quals payros fo Nostra Dona e del sieu parentat e de la sua nayssensa - Laissem los [Juzieus] peccadors (vv. 12027-12060)
190. Del nom de Maria e per que Nostra Dona hac nom Maria - Maria vol dir, ses dubtar (vv. 12061-12138)
191. Per qual razo volc lo Filh de Dieu que Nostra Dona agues espos quant venc en lieys, e per qual raso et ab qual entencio ela cossenti al matrimoni - E volc Dieus que fos espoza (vv. 12139-12170)
192. De l'Anunciacio e de la Conceptio de Nostra Dona - Et adoncx esta espoza (vv. 12171-12338)
193. Per qual razo le Filh de Dieu receup carn humana de la Verges Maria - Doncx la maire de pietat (vv. 12339-12396)
194. De la error dels Juzieus en la Concepcio e en l'enfantamen de Nostra Dona - Dizolh Juzieu: Nos pot ges far (vv. 12397-12472)
195. De Joseph l'espos de Nostra Dona - E sapchatz que Joseph l'espos (vv. 12473-12506)
196. De l'enfantamen de Nostra Dona, e de la Nativitat del sieu Filh (vv. 12507-12698)
197. Del trebalh de Nostra Dona, lo qual suffertet en la Passio del Filh sieu - Pero sapchatz en veritat (vv. 12699-12750)
198. Del Traspassamen e de l'Asumpcio de Nostra Dona - Enquaras devetz mais saber (vv.12751-12866)
199. Dels diverses beneficis los quals nos peccadors recebem de Nostra Dona - Mot det gran bon' aventura (vv. 12867-12984)
200. De predicatio ez en qual maniera deu hom prezicar - D'autra part fay d'amor senhal (vv. 12985-13017)
201. Enquaras mais qui be vol dir (vv. 13018-13030)
202. Enquaras devetz mais saber (vv. 13031-13080)
203. Enquaras deu em prezicar (vv. 13081-13212)
204. D'oratio e de la vertut d'oratio e per qual razo deu hom orar - Enquaras fay senhal d'amor (vv. 13213-13300)
205. De las causas quez enpachan oracio - Pero sapchatz que l'enemix (vv. 13301-13388)
206. En qual manieira deu hom aver recors als S. de Paradis - Encaras s'empacha orazos (vv. 13389-13450)
207. C'oras deu hom orar - Cascus hom si be vol orrar (vv. 13451-13528)
208. En qual maniera deu hom orar - E deu totz homs quan vol orar (vv. 13529-13654)
209. En qual logal deu hom orar - E deu quex orar issamen (vv. 13655-13828)
210. Per cuy deu hom orar - E deu quex orar issamen (vv. 13829-13922)
211. Quals causas deu hom querre a Dieu en sa oracio - Enquaras qui vol be orar (vv. 13923-14010)
212. De la cofessio general, la qual deu hom far quan vol intrar en oracio - Per so quascus quan vol orar (vv. 14011-14090)
213. Oratios a la Sancta Trinitat ques es us Dieus - Dieus en sustancia unitatz (vv. 14091-14100)
214. Oratios a Dieu lo Payre josta la personal proprietat - Verays payres omnipotens (vv. 14101-14116)
215. Oratios a Dieu lo Filh et a tota la personal proprietat - Filhs de Dieu, nostre salvaires (vv. 14117-14130)
216. Oratios a Dieu lo Sant Esperit josta la personal proprietat - Sang Esperit [vers] creayres (vv. 14131-14148)
217. Oratios de la Encarnatio e de la Nativitat de Jhesu Crist - Vers Dieus, qu'en est mon tramezist (vv. 14149-14180)
218. Oratios al Sagramen de l'Autar quez es le Filhs de Dieu Jhesu Crist per nos sacrificat - Mas quant hom ve quel capelas (vv. 14181-14260)
219. Oratios ab comemoratio de la Santa Passio del Filh de Dieu - Jhesu Crist nostre salvayre (vv. 14261-14370)
220. Oratios de Nostra Dona - Mayres de Dieu glorioza (vv. 14371-14440)
221. Oratios dels Sans Angels - Sang Miquel et S. Gabriel (vv. 14441-14450)
222. Dieus, que fetz per bontat pura (vv. 14451-14472)
223. Oratios laqual se pot dire de cascus dels Sans e de las Santas de Paradis, trasmudat lo nom sieu - Sang Johan Babtista, per l'amor (vv. 14473-14480)
224. Verais Dieus, qu'al bonazurat (vv. 14481-14496)
225. Oratios generals de tots los Sang e las Santas de Paradis, e de tot so que devem querre a Dieu - Tug sanc e sanctas, per l'amor (vv.14497-14506)
226. Dieus, vers paire omnipotens - (vv. 14507-14590)
227. Gracias a Dieu dels diverses beneficis los quals de luy recebem et avem receubutz - Sitot humana natura (vv. 14591-14646)
228. Oratios a Dieu per los bes de Terramayre - Dieus, quez as autrejat a nos (vv. 14647-14662)
229. Oratios ab benedictio la qual deu hom dir ad intran de taula (vv. 14663-14670)
230. Benezis, Sancta Trinitatz (vv. 14671-14680)
231. Gracias a Dieu, las quals deu hom redre al levant de taula (vv. 14681-14696)
232. Oratios la qual deu hom far quan vezita malautes - Qui vai malaude vizitar (vv. 14697-14734)
233. Oratios per los mortz - Dieus que, quan dieys a Moyzen (vv. 14735-14750)
234. Senhagols - Dieus, defen me de tot perilh (vv. 14751-14756)
235. Le Pater Noster en romans - Le pater nostre, generals (vv. 14757-14770)
236. L'exposit[i]os del Pater Noster - L'oratio que es dicha denan (vv. 14771-14828)
237. En la prima peticio (vv. 14829-14896)
238. E dis `qui est', quar sols Dieus es (vv. 14897-14904)
239. Et apres dis `qui iest el[s] cels' (vv. 14905-14914)
240. De la prumiera petitio del Pater Noster la quals es: Quel nom de Dieu sia santificatz - La prumieira peticios (vv. 14915-14928)
241. De la segonda petitio la quals es: A nos venga lo tieu regnat - Quar la dicha peticios (vv. 14929-14968)
242. De la tersa pet[i]tio, la quals es: en la terra facha s[i]a quo el cel voluntat tia - E quar, fazen la voluntat (vv. 14969-15020)
243. De la quarta petitio la quals es: lo pa nostre cotidia huey nos dona, Dieus, de ta ma (vv. 15021-15197)
244. De la .v. petitio, la quals es: Remet so que nos te devem quo nos als autres remetem - E quar nos caitieu peccador (vv. 15198-15349)
245. De la .vi. peticio la quals es: de temptatio nos defen - E quar no bastaria ges (vv. 15350-15445)
246. De la .vii. peticio la quals es: ens delieura de mal, amen - E quar a complimen de be (vv. 15446-15499)
247. De crezensa - Tug silh que volon esser sal (vv. 15500-15685)
248. De penitensa - Enquaras fa d'amor senhal (vv. 15686-15699)
249. De contricio - Penedensa doncx re no val (vv. 15700-15767)
250. Doctrina en qual manieyra cas[c]us pot venir a contricio de sos peccatz - Pero qui es tan endurzitz (vv. 15768-15797)
251. De la remembranssa de la Passio de Jhesu Crist per plus tost venir en contricio - Enquaras deu mais cossirar (vv. 15798-15833)
252. De la remembranssa de la vileza del peccat - E si per la [dicha] via (vv. 15834-15861)
253. De la remembranssa del trebalh de la mort - E si nolh ve contricios (vv. 15862-15903)
254. De la remembranssa de la vileza de la carn d'ome apres la mort - E deu s'albirar issamen (vv. 15904-15925)
255. De las .x. penas iffernals - Apres aisso, per escalfar (vv. 15926-15937)
256. Fuocx d'iffern es la prumieira (vv. 15938-15949)
257. La segonda es fregz mortals (vv. 15950-15957)
258. La tersa es de gran pudor (vv. 15958-15961)
259. La quarta orribla pena (vv. 15962-15967)
260. La quinta es de batemen (vv. 15968-15973)
261. Escurtatz es la sezena (vv. 15974-15983)
262. La setena es gran fertatz (vv. 15984-15991)
263. L'octava es de vezio (vv. 15992-15999)
264. E sapchatz que la novena (vv. 16000-16005)
265. La dezena es fams e setz (vv. 16006-16013)
266. De la prima sin turmentat (vv. 16014-16067)
267. Del Jorn del Juzizi - E per mas aver d'espaven (vv. 16068-16369)
268. De la gran vertut [e del gran be] de veraya contricio - Per veraia contricio (vv. 16370-16397)
269. De la absolutio e de la excomunio dels preveyres - E no valria una poma (vv. 16398-16451)
270. Del liamen vos dic aital (vv. 16452-16481)
271. En quals [cauzas] non abasta contricios de cor senes confessio de boca - Pero en sa contricio (vv. 16482-16531)
272. Qui se deu coffessar - Don sapchatz que quex es tengutz (vv. 16532-16539)
273. Coras se deu hom cofessar - E deu se cofessar de grat (vv. 16540-16633)
274. A qui se deu hom coffessar - Quascus, quan se vol repentir (vv. 16634-16679)
275. En qual manieyra se deu hom cofessar - E deu se quascus penedens (vv. 16680-16783)
276. De quals cauzas se deu hom cofessar - [E] per so que penieyramens (vv. 16784-16792)
277. Dels peccatz venials - Et obran de la prumieyra (vv. 16793-16885)
278. De las abuzios del mon - E devetz saber qu'aisso son (vv. 16886-16899)
279. Dels peccatz criminals - Peccatz apela hom criminals (vv. 16900-16912)
280. De quatre manieyras de peccat que fan clamor a Dieu - E so segon l'escriptura (vv. 16913-16923)
281. Del[s] peccat[z] contra lo S. Esperit - Peccatz contral Sang Esperit (vv. 16924-16935)
282. Dels .vii. peccatz mortals - Et ay .vii. peccatz principals (vv. 16936-16954)
283. En qual manieyra pecca hom per erguelh - Sapchatz, hom pecca per erguelh (vv. 16955-16995)
284. En qual maniera pecca hom per avareza - Hom pecca per avareza (vv. 16996-17023)
285. En qual maniera pecca hom per ira - Eyssamen pecca per ira (vv. 17024- 17049)
286. En qual manieyra pecca hom per perezeza - Atressi per perezeza (vv. 17050-17089)
287. En qual maniera peca hom per enveya - Per eveia a hom plazer (vv. 17090-17121)
288. En qual manieyra pecca hom per glo[to]nia - Per glotonia issamen (vv. 17122-17159)
289. En qual manieyra pecca hom per luxuria - Atressi per luxuria (vv. 17160-17195)
290. Empero be vuelh que sapchatz (vv. 17196-17203)
291. En qual manieyra deu hom dir al cofessor las circumstantias del peccat - Enquaras quis vol ben purgar (vv. 17204-17239)
292. De diversas manieyras de peccatz los quals fan diversas manieyras de gens secon lor conditio - Als clergues no qual essenhar (vv. 17240-17267)
293. Dels emperadors e dels autres grans princeps e p[o]testatz seglals - Sapchon doncx li emperador (vv. 17268-17307)
294. D'autra part tot ad ecien (vv. 17308-17391)
295. Enquaras aquistz gran senhor (vv. 17392-17431)
296. Dels banayres e senhors [de castels] - D'autra part aquist banaires (vv. 17432-17475)
297. [Dels simples cavaliers e de totas manieiras de gens d'armas] - Ez aquistz simple cavalier (vv. 17476-17517)
298. Dels avocatz - D'avocatz non cal demandar (vv. 17518-17697)
299. Dels meges - Li metge pecco issamen (vv. 17698-17821)
300. Dels borzes - Aquistz borzes alezerat (vv. 17822-17885)
301. Dels mercadiers - Mercadier pecco issamen (vv. 17886-18011)
302. Dels cosselhs e dels dels tutors e curadors e des autres aministradors - Cossols, tutors e curadors (vv. 18012-18179)
303. Dels homes logadiers e menestrals - Logadier e menestairal (vv. 18180-18249)
304. Dels lauradors - E li pages laorador (vv. 18250-18301)
305. Dels hosdaliers - Hosdaliers voluntieiramen (vv. 18302-18365)
306. Dels [jogadors] - [J]ogador pecco issamen (vv. 18366-18425)
307. Dels joglars - Atressi pecco li joglar (vv. 18426-18497)
308. De las femnas - Als homes ai mostrat assatz (vv. 18498-18869)
309. Remedi contra las causas que fan estar home de confessar - Totz homs doncx qu'em peccat se sen (vv. 18870-18961)
310. Diran alcu: Cum se pot far (vv. 18962-19021)
311. Enquaras se deu albirar (vv. 19022-19035)
312. En qual manieyra deu hom satisfar de sos peccatz apres sa confessio - Enquaras quis vol ben purgar (vv. 19036-19095)
313. En quals cazes los peccatz coffessatz deu hom autra vegada coffessar - Qui donc peccat cofessat a (vv. 19096-19129)
314. A que teno profieg li be que om fay estan en peccat mortal - Enquaras vuelh que sapchatz may (vv. 19130-19165)
315. En qual manieyra se purga qui a agut de l'autruy non degudamen - Tot en derrier vuelh que sapchatz (vv. 19166-19191)
316. Dels .iiii. pilars ab los quals fay hom bastimen en Paradis - Enquaras mai deu quex saber (vv. 19192-19229)
317. D'amor de proyme e per quals razos lo deu cascus amar - Atreci es tengutz d'amar (vv. 19230-19297)
318. De cuy deu hom entendre que sia sos proymes - Segon qu'ieu trop el sanh escrih (vv. 12298-19391)
319. De l'orde d'amor de Dieu e de proyme - Empero lh'u so plus propda (vv. 19392-19497)
320. [A] cuy es hom may tengut [d'amar] segon drechura .i. estran home be viven ho paren propri mal fazen, e cuy may o filh o payre - Et es, segon S. Augusti (vv. 19498-19563)
321. De la sancta doctrina en qual manieyra cascus deu amar son proyme en la qual pen la ley el dig dels prophetas e las doctrinas dels sans - Sapchatz que se el proeime sieu (vv. 19564-20087)
322. D'albre de vida plantat en l'albre d'amor sus [lo cercle] d'amor de Dieu e de proyme - Assatz vos ai desus tractat (vv. 20088-20179)
323. De las .iii. vertutz theologials - Sapchatz donc que las principals (vv. 20180-20197)
324. De la sancta fe catholica[l] - Sapchatz per cert que sancta fes (vv. 20198-20219)
325. Que es fes propriamen - [E devetz saber] que es fes (vv. 20220-20267)
326. Quenha deferencia fay [la] sancta escriptura entre creyre Dieu e creyre a Die[u] e creyre en Dieu - Sapchatz cert que differencia (vv. 20268-20305)
327. De las razos per que deu hom creyre en Dieu els articles de la fe - Nulhs hom meravilha nois do (vv. 20306-20459)
328. En qual manieyra li pr[e]lat de sancta gleyza el clerc devon respondre plus declaradament de la fe que la gen layga - Pero sapchatz que sancta fes (vv. 20460-20531)
329. De la gran vertut e de la gran bondat de santa fe - Sancta fes es a Dieu plazens (vv. 20532-20667)
330. De la simp[l]eza que cove en la sant fe - Encaras de la sancta fe (vv. 20668-20681)
331. [De la grandeza que cove en la sancta fe] - E apres aital simpleza (vv. 20682-20713)
332. De la perseveranssa que cove en la santa fe - E deu hom fe ses duptansa (vv. 20714-20775)
333. Que deu hom creyre fermamen - E deu hom creire fermamen (vv. 20776-20839)
334. Quo deu hom esser ferms en cautz en la fe - Creire deu cascus issamen (vv. 20840-20855)
335. Que deu hom creyre fermament - E deu tener entieiramen (vv. 20856-20871)
336. Dels xii articels de la fe - Dels articl[e]s sobrenomnatz (vv. 20872-20953)
337. Expositios dels .xii. articles de la fe - Li article sobre nomnat (vv. 20954-20993)
338. [Del premier article de la fe] - Sanhs Peire dis: Ieu cre en Dieu (vv. 20994-21047)
339. Del segon article de la fe - En lo segon dis S. Andrieus (vv. 21048-21093)
340. Del ters article de la fe - Sanhs Jacmes fraires de Johan (vv. 21094-21099)
341. De la Sancta Concept[i]o e de l'Encarnatio del Filh de Dieu - Sanhs Jacmes molt breumen parlet (vv. 21100-21157)
342. Ayssi se conte so que recomp[ta] l'avangeli de la Encarnatio - Recomta mosenher S. Lucs (vv. 21158-21413)
343. Ayssi se conta [so] quel doctor de la Sancta Escriptura eilh Sang Payre an tractat sus l'article de l'Encarnatio del Filh de Dieu, declaran los avangelis - De la sanct' encarnatio (vv. 21414-21672)
344. De la nayssenssa del Filh de Dieu - Sapchatz qu'en doas guizas es natz (vv. 21673-21706)
345. D'aquest derrier naichemen sieu (vv. 21707-21758)
346. Jesus es nat e mes en la grepia - Mantenen nat lo redemptor (vv. 21759-21792)
347. L'Angel annuncia la Nativitat de Jhesu-Christ als pastors - E can .viii. jorns foro complit (vv. 21793-21798)
348. La Circumcizio de Jhesu Crist - E ditz lo test de S. Matieu (vv. 21799-21838)
349. Li tres Reys d'Orien, l'estella guidan, veno azorar l'Efan - Ab tant li rei dissendero (vv. 21839-21856)
350. Li tres Reys d'Orien azoran l'Efan offren de lors thesaurs - Apres ditz mosenher sanh Lucs (vv. 21857-21910)
351. Jhesus prezentat al temple, recep lo S. Symeon - E ditz [Mosenher Sang] Matieus (vv. 21911-21926)
352. Maria e Jozep s'en van ab l'Efan en Egipte - Mas ans que moris Erodes (vv. 21927-21936)
353. Lo Rey Eros fay aucire los effans ignocens - E quan lo reis Eros fo mortz (vv. 21937-21998)
354. Jhesus en lo Temple declara las Escripturas als doctors - Adonc la maire, quan lo vi (vv. 21999-22016)
355. Maria e Jozeph trazo Jhesu Xrist del Temple - L'avangelista non ditz plus (vv. 22017-22054)
356. S. Johan Bta prezica la fe de Jhesu Crist - E can vezia les Juzieus (vv. 22055-22097)
357. Sant Johan Bta mostra lo Salvayre del Mon - E en lo test de S. Matieu (vv. 22098-22130)
358. Sant Johan Babtista bateya Jesu Xri[s]t - E apres l'esperit, per cert (vv. 22131-22164)
359. Lo Diable tempta Jhesu Xt el desert - E Jesu Crist apres aquo (vv. 22165-22200)
360. Jhesus apela los pescadors a discipols - En semblan manieira levan (vv. 22201-22214)
361. Lo prumier miracle que fetz (vv. 22215-22224)
362. E apres demostret se mai (vv. 22225-22258)
363. Adonc fo fama generals (vv. 22259-22292)
364. Le paralitic sanat emporta la berra en que fo aportatz - E ditz lo test de S. Matieu (vv. 22293-22308)
365. Li discipol desperto Jhesu Xt per so que fassa cessar lo mal temps - [E mantas ves s'estalvava] (vv. 22309-22350)
366. Jhesus geta los demons li qual entro en los porcs ques van negar - Pero manhtas vetz li juzieu (vv. 22351-22396)
367. Jhesu Xt tramet los .xii. apostols predicar - Ab tan li disciple s'en van (vv. 22397-22418)
368. E quan lo reis Eros auzi (vv. 22419-22473)
369. La degolatio de S. Johan Bta - E aco fah de mantenen (vv. 22474-22486)
370. Ab tan li apostol van dir (vv. 22487-22496)
371. Adonc Jhesu Crist lor vai dir (vv. 22497-22518)
372. Jhesus sadola de .v. pas e de .ii. peyssos .v. milia homes - Apres .i. jorn vai ajustar (vv. 22519-22546)
373. Adonc Jhesus prumieiramen (vv. 22547-22575)
374. Apres .vi. dias pres Jesus (vv. 22576-22613)
375. La Transfiguratio de Jhesu Crist - Qan foro del puech dissendutz (vv. 22614-22649)
376. Jhesus sana l'efan cazen e endemoniat - E apres Jesu Crist vai dir (vv. 22650-22659)
377. Pueis issi de Galilea (vv. 22660-22743)
378. Jhesu Xt resuscita lo Lazer - Per est miracle manh Juzieu (vv. 22744-22773)
379. Apres, d'aqui s'en vai partir (vv. 22774-22821)
380. Jhesus s'en intra en Jherusalem ab gran professio - E can fo pres de la cieutat (vv. 22822-22839)
381. Jhesus gita fora del Temple los vendedors els compradors - Pueis estan el temple sanet (vv. 22840-22895)
382. Assatz vos ai tractat desus (vv. 22896-22921)
383. Del quart article de la fe - E sanhs Johans pauzet lo quart (vv. 22922-22927)
384. Ayssi se conte so que reconto li Evangeli de la Sancta Passio del Filh del Dieu- L'avangelista S. Johans (vv. 22928-22989)
385. Jhesus Xt lava los pes als apostols - E non triguet que Jesu Crist (vv. 22990-23048)
386. Jhesus en la cena establis lo S. Sagrament - Aco dih non tarzet guaire (vv. 23049-23133)
387. Jhesus ora e suza de gotas de sanc - Ab tan Jesu Crist se levet (vv. 23134-23193)
388. Jhesu trahit e pres e liatz, dels descipols dezamparatz - Apres li deslial Juzieu (vv. 23194-23283)
389. Jhesu enbendelatz, gautegatz et escupitz - Ab tan vi estar S. Peire (vv. 23284-23307)
390. Sant P. se plora, cant au cantar lo gal avia renegat Jhesu Xt a paraula d'una sirventa - Apres can lo jorns vengutz fo (vv. 23308-23316)
391. Jhesu Crist amenat a Pons Pilat - Ab aitan venc lo desleals (vv. 23317-23333)
392. Judas ren los diniers, Judas s'es pendut - Pueis l'evesques pres los deniers (vv. 23334-23413)
393. Pilat a trames Jhesu Xt al rey Herodes - E apres Pilatz fetz venir (vv. 23414-23507)
394. Pilat lava sas mas per mostrar sa ignosentia - Adonc Pilatz per satisfar (vv. 23508-23517)
395. Jhesus condampnatz e flagellatz e crucificatz - E aco falh, toh mantenen (vv. 23518-23536)
396. Jesus de spinas coronatz, ab canavieyra colpeyatz e de genols escarnitz e sus en la fas escupitz - Apres aquela tempesta (vv. 23537-23563)
397. Jhesu Xt meno al turmen e dos layros eyssamen - E encaras mai li Juzieu (vv. 23564-23571)
398. Jhesus pren brevatge cruzel de vinagre mesclat am fel - Ab tan van lo crucifiguar (vv. 23572-23579)
399. Jhesus es totz nutz en la crotz clavelatz entre dos layros - Pueis li cavalier mantenen (vv. 23580-23585)
400. Aquist parto lo vestimen del Filh de Dieu qu'en la crotz pen - E tenc escrih de sobre si (vv. 23586-23671)
401. Jhesus ret a Dieu lo Payre l'esperit laysshan sa Mayre [a S. Joan] - Adonc per vertut divina (vv. 23672-23712)
402. Jhesus mortz e feritz el costatz, el layro vien escuzatz - Jozep ab Arimacia (vv. 23713-23738)
403. Jhesu Xt descendo de la crotz - Vers filhs de Dieu, qui pot ausir (vv. 23739-23984)
404. Quecs deu comemoracio (vv. 23985-24138)
405. Ayssi se conte so quels Doctors de Sancta Escriptura e ilh Sant Payre han dig en la Sancta Passio del Filh de Dieu declaran las avangelis - L'article de la passio (vv. 24139-24248)
406. En qual manieyra s'enten quan dizem que Dieus mori - Encaras devetz mai saber (vv. 24249-24294)
407. Quel Filhs pres Passio nol Payres nil Sant Esperit - Encaras mai vuelh que sapchatz (vv. 24295-24324)
408. Quel cors de Jhesu Crist mortz corporalmen vivia esperitalmen car la Deitat remas en la carn - Mas l'arma del cors partida (vv. 24325-24380)
409. Per qual causa lo Filh de Dieu volc sufrir mort e Passio - Morir volc donc lo filhs de Dieu (vv. 24381-24486)
410. Sil Filhs de Dieu nons poc deslieurar senes sofrir mort e Passio - Tu diras: E nois porria (vv. 24487-24594)
411. Per qual razo e per qual via la mort de Jesu Crist nos deliuret del poder del diable (vv. 24595-24682)
412. En qual manieyra per la mort de Jhesu nos aguem et avem cascun remissio de peccat et de pena (vv. 24683-24786)
413. Del quint article de la sancta fe e de l'expoliatio d'iffern e de las .iiij. manieiras d'iffern (vv. 24787-24895)
414. De la resurectio del Filh de Dieu - Apres lo cors de Jhesu Crist (vv. 24896-24992)
415. L'angel mostra a las Marias que Jhesus es resucitatz - E sanh Johan recomta mai (vv. 24993-25015)
416. Jhesus resuscitatz es aparegut a la Magdalena en l'ort - Et en aquel mezeis dia (vv. 25016-25085)
417. Jhesus aparegutz en Emaus als dos descipols lor avalis quar l'agro conogut al trencar del pa - Et ilh esteron esperdut (vv. 25086-25148)
418. Jhesus es aparegutz als descipols et ha manjat entr'els del mieg de peysso raustit e de la bresca - Lo test de S. Johan mai di (vv. 25149-25174)
419. Jhesus es aparegut et entrat portas clausas e mostra sas plagas a Thomas que non o crezia - Apres .i. jorn aquo passat (vv. 25175-25224)
420. Jhesus es aparegut als descipols [a] riba [de] la mar, e S. Peyre vay ves luy (vv. 25225-25256)
421. Del .vi. article de la sante fe e de l'Assenssio de Jhesu Crist - Jacmes Alfieus, pauzan per se (vv. 25257-25298)
422. Jhesus vezen los descipols s'en monta sus el cel - E dis S. Marc qu'el comandet (vv. 25299-25336)
423. Del .vii. article de la santa fe e del derrier general jutjament - Sanh Phelip pauzan lo sete (vv. 25337-25358)
424. Del .viii. article de la sancta fe e del Sant Esperit, en qual manieyra dessendet sobrels descipols de Jhesu Crist lo jorn de Pentecosta (vv. 25359-25482)
425. En qual manieyra Jhesu Crist ans del temps de sa Passio avia promes lo S. Sperit a sos dessipols - Le sanh Esperit creaires (vv. 25483-25509)
426. Sermos de l'avenimen del Sant Esperit e per qual razo fo trames en aital guiza (vv. 25510-26070)
427. Ayssi se recompta la Vida de S. Andrieu Apostol - En la vida de sant Andrieu (vv. 26071-26434)
428. Aysso es la Vida de Sant Johan Evangelista - L'evangelista sant Johans (vv. 26435-26878)
429. Aysso es la Vida de Sant Thomas l'Apostol - L'apostol sant Tomas passan (vv. 26879-27252)
430. Dieus em Paradis terrenal ajusta mascles ab femes de gens, d'auzels, de bestias e de peyssos per lor natura cosservar els benezis - [D'amor de mascle ab feme.] - Declarada la [figura] (vv. 27253-27290)
431. Aquest amor de mascle ab feme es bona de se ab c'om m'uze be, e en en cal manieira ne pot ben om uzar - E car alcus fols creiria (vv. 27291-27384)
432. Cum es mot perilhos a las gens uzar d'est' amor de mascle ab feme - Pero sapchan li fin aiman (vv. 27385-27790)
433. Aqui comenssa le perilhos tractat d'amor de donas segon que han tractat li antic trobador en lors cansos - D'aquesta natural amor (vv. 27791-27832, les vers 27821-27832 comprenant une citation attribuée à `Aymericx de Belenuey')
434. [Doncx] pueis la natura d'amor (27833-27844)
435. Del plag quez an mogut li maldizen contra Matfre reprenden luy quar enten en amor de donas - Li maldizen reprendo Matfre quar enten en amor de donas - Aras diran li maldizen (vv. 27845-27852)
436. Respon Matfres als maldizens - Dieus! tan pauc de conoissensa (vv. 27853-27873, les vers 27865-27873 comprenant une citation attribuée à `Gaucelm Faiditz')
437. Enquaras an fin aymador (vv. 27874-27899, les vers 27878-27899 comprenant une citation attribuée à `Nat de Mons')
438. Ben es donc ab pauc d'es[c]ien (27900-27915, les vers 27908-27915 comprenant une citation attribuée à `Miraval')
439. Amar volc donc le cavaliers (27916-27937, les vers 27933-27937 comprenant une citation atribuée au `reis de Navarra')
440. Mot a mais de conoissensa (vv. 27938-27956, les vers 27948-27956 comprenant une citation attribuée à `Peire Ermengaus')
441. D'aquest apar ben a sos ditz (vv. 27957-27987, les vers 27976-27987 comprenant une citation attribuée à `naymeri de Belenuey')
442. E d'autra part podetz triar (vv. 27987-28006, les vers 27995-28006 comprenant une citation attribuée à `En cadenet')
443. Pueis donc amors nos envia (vv. 28007-28027)
444. Non es ges meravilha (vv. 28028-28039, les vers 28034-28039 comprenant une citation attribuée à `N'aimeric de Pegulha')
445. Aras parlo li maldizen - Aram diran li mal parlier (vv. 28040-28063, les vers 28053-28063 comprenant une citation attribuée à `Gaubert de Puegcibot')
446. Respon Matfres als maldizens - Ges non ay temor que[m] vensa (vv. 28064-28086, les vers 28074-28086 comprenant une citation également attribuée à `Gaubert de Puegcibot')
447. Aissi parlan li maldizen - Aram dison li maldizen (vv. 28087-28107, les verz 28098-28107 comprenant une citation attribuée à `Riambaut de Vaquieyras')
448. Respon Matfres als maldizens - Per Dieu! Non agra 'N Riambaut (vv. 28108-28130, les vers 28108-28130 comprenant une citation également attribuée à `Riambaut de Vaquieyras')
449. Pueis donc amor tan fort lauzet (vv. 28131-28142, les vers 28139-28142 comprenant une citation attribuée à `En Aimeric de Peguilhan')
450. Aissi parlon li maldizen - Que dires, disol mal parlier (vv. 28143-28156, les vers 28149-28156 comprenant une citation attribuée à `N. P. Vidal lo cavalier')
451. Respon Matfres all maldizens - As aquest vos dic ieu breumen (vv. 28157-28172, les vers 28167-28172 comprenant une citation attribuée à `lo bos Morgues de Montaudo')
452. Aissi parlon li maldizen - Aras dizon li maldizen (vv. 28173-28188, les vers 28181-28188 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
453. Respon Matfres als maldizens - As aquesta guarentia (vv. 28189-28202, les vers 28195-28202 comprenant une citation attribuée à `en Folquetz')
454. En Folquet donc entendia (vv. 28203-28224, les vers 28217-28224 comprenant une citation également attribuée à `en Folquetz')
455. Ayssi parlon li maldizen - Enquara dison l'envejos (vv. 28225-28236, les vers 28231-28236 comprenant une citation attribuée à `Marcabrus')
456. Respon Matfres als maldisens - Ar, senhor[s], sia ieu escoltatz (vv. 28237-28251, les vers 28246-28251 comprenant une citation attribuée à `Marcabrus')
457. Donc aquest malaventura[tz] (vv. 28252-28289, les vers 28280-28289 comprenant une citation attribuée à `[Ramo Jorda] vescoms')
458. Mas il feiron doncx gran peccat (vv. 28290-28320, les vers 28319 et 28320 comprenant une citation attribuée à `Rambaut de Vaquieiras')
459. E podez saber per sos digz (vv. 28321-28384, les vers 28383 et 28384 comprenant une citation attribuée à `Pons de Capduelh')
460. Garde si doncx cascus hueimais (vv. 28385-28402, les vers 28393-28402 comprenant une citation attribuée à `N'Aimeric de Pegulha')
461. Totz hom fay donc gran nescies (vv. 28403-28429, les vers 28421-28429 comprenant une citation attribuée à `lo valens reis de Navarra')
462. Aisso fa mot bon aprendre (vv. 28430-28447, les vers 28438-28447 comprenant une citation attribuée à `En Gaucelms Estuc')
463. Li trobador reprendo amors et Matfres la soste - Del plag ques an mogut contr' aquesta amor li trobador reprenden lieys - Apres son vengutz trobador (vv. 28448-28468, les vers 28461-28468 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventedorn')
464. Enquaras fay als est' amors (vv. 28469-28491, les vers 28482-28491 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brune[t] de Rodes')
465. Respon Matfres als trobadors - Ad aissous do responcio (vv. 28492-28517, les vers 28511 comprenant une citation attribuée à `En Giraud d'Espanha')
466. Assatz donc val mais atendre (vv. 28518-28534, les vers 28527-28534 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunet')
467. Qui donc vol[r]ia dreg jugiar (vv. 28535-28556, les verz 28549-28556 comprenant une citation attribuée à `Daude de Pradas')
468. Aysi parlan li trobador contra amor - Enquaras m'an li trobador (vv. 28557-28582, les vers 28571-28582 comprenant une citation attribuée à `N'Azemar de Rocaficha')
469. Respon Matfre escusant amor - Ais[s]o respon ieu breumen (vv. 28583-28599, les vers 28592-28599 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Bergueda')
470. Aysi parlan li trobador reprehenden amor - Enquers dizon li trobador (vv. 28600-28622, les vers 28613-28622 comprenant une citation attribuée à `En Bernatz de Pradas')
471. Respon Matfre [escusant] amor - Ben pauc sabon d'est' amor (vv. 28623-28637, les vers 28630-28637 comprenant une citation attribuée à `En Miravals l'amoros')
472. Qui donc sap natura d'amar (vv. 28638-28651, les vers 28645-28651 comprenant une citation attribuée à `lo bos Aimeric de Pegulha')
473. Bon es donc per aver honor (vv. 28652-28668, les vers 28661-28668 comprenant une citation également attribuée à `lo bos Aimeric de Pegulha')
474. E nous ne meravilhes [ges] (vv. 28669-28687, les vers 28680-28687 comprenant une citation attribuée à `lo pres Morgues de Montaudo')
475. Autra resposta general (vv. 28688-28736, les vers 28727-28734 comprenant une citation attribuée à `lo pros Bernatz de Ventedorn')
476. Aquest doncx del villanatge (vv. 28735-28752, les vers 28745-28752 comprenant une citation attribuée à `lo bos Aimeric de Pegulha')
477. Dregz es donc qu'om fassa clamor (vv. 28753-28793, les vers 28786-28793 comprenant une citation attribué-`lo bos Aimeric de Pegulha')
478. Pero qui fort si volia (vv. 28794-28801)
479. Li aymador se complanho d'amors a Matfre - Del plag quez an mogut li aymador contra aquest' amor complanhen se de lieys - Li aimador me son vengut (vv. 28802-28817, les vers 28814-28817 comprenant une citation attribuée à `Guilhem Magretz')
480. Enquaras mai nos tol lo sen (vv. 28818-28834, les vers 28827-28834 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aimeric de Belenuei')
481. Enquaras dison li aimador (vv. 28835-28847, les vers 28840-28847 comprenant une citation attribuée à `lo bos Aimericx de Pegulha')
482. Enquaras nos materia (vv. 28848-28864, les vers 28856-28864 comprenant une citation attribuée à `lo fins aimans Gaucelms Faiditz')
483. E per aquest' amor nos ve (vv. 28865-28880, les vers 28873-28880 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventedorn')
484. Adonc, quan perpessam el lieg (vv. 28881-28896, les vers 28889-28896 comprenant une citation attribuée à `Daude de Pradas')
485. Mais de meravilhas dizem (vv. 28897-28918, les vers 28912-28918 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
486. No sabem al res que dire (vv. 28919-28932, les vers 28925-28932 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegulha')
487. Dison li davan dih aiman (vv. 28933-28952, les vers 28942-28952 comprenant une citation attribuée à `N'Azemar de Rocaficha')
488. Mot nos es la dolors fera (vv. 28953-28968, les vers 28962-28968 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Cabestanh')
489. Et en al re pot quex ades (vv. 28969-28982, les vers 28976-28982 comprenant une citation attribuée à `Peire Ramon')
490. E meravilham nos d'aitan (vv. 28983-29000, les vers 28993-29000 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegulha')
491. Ta fort nos te enliamatz (vv. 29001-29017, les vers 29010-29017 comprenant une citation attribuée à `N'Aimeric')
492. Dison lhi aimador: E per que (vv. 29018-29036, les vers 29027-29035 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
493. Mot sufertan donc gran pena (vv. 29037-29063, les vers 29057-29063 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventedorn')
494. Matfres repren los aymadors car li an menassat amors e car se son complans de lieis - Avetz auzit parlairia (vv. 29064-29094, les vers 29087-29094 comprenant une citation attribuée à `lo fis amaires En Folquetz')
495. Ges donc no fai maestria (vv. 29095-29112, les vers 29103-29112 comprenant une citation également attribuée à `En Folquetz')
496. Fols es doncx cel que menassa (vv. 29113-29150, les vers 29142-29150 comprenant une citation attribuée à `us frances')
497. Pueis tan be fai a sa guia (vv. 29151-29169, les vers 29162-29169 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerix de Pegula')
498. Enquaras an fag folia (vv. 29170-29187, les vers 29179-29187 comprenant une citation attribuée à `Perdigos')
499. Grazir deu donc totz fis aimans (vv. 29188-29202, les vers 29195-29202 comprenant une citation attribuée à `En Peyre Vidal')
500. Cel[s] donc, que sabon re d'amar (vv. 29203-29221, les vers 29214-29221 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms faidit')
501. Enquaras an mot gran folor (vv. 29222-29243, les vers 29235-29243 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
502. Fols es doncx cel queis vol partir (vv. 29244-29259, les vers 29252-29259 comprenant une citation attribuée à `lo pros Bernatz de Ventedorn')
503. Enquaras an li dig aiman (vv. 29260-29285, les vers 29276 comprenant une citation attribuée à `Cadenetz')
504. Ben es vers que per est' amor (vv. 29286-29307, les vers 29299-29307 comprenant une citation attribuée à `Rigaut de Berbezil')
505. E si amors entrels plazers (vv. 29308-29324, les vers 29317-29324 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegulha')
506. A gran tort donc s'en son clamat (vv. 29325-29342, les vers 29338-29342 comprenant une citation attribuée à `Peyre de Cols')
507. Aquest sabia veramen (vv. 29343-29358, les vers 29351-29358 comprenant une citation attribuée à `en Peirol')
508. En als an facha gran falha (vv. 29359-29385, les vers 29377-29385 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegulha')
509. Quar est' amors pren naissensa (vv. 29386-29402, les vers 29394-29402 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx')
510. Ben es vers senes falhensa (vv. 29403-29422, les vers 29417-29422 comprenant une citation attribuée à `En Jaufres Rudel')
511. Pero ges que savis no fa (vv. 29423-29443, les vers 29435-29443 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegula')
512. Ges donc no ve la cozensa (vv. 29444-29462, les vers 29453-29462 comprenant une citation attribuée à `Folquetz')
513. Li huelh donc ab saber o fan (vv. 29463-29485, les vers 29476-29485 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaires cortes')
514. Li aymador se complanho de las donas a Matfre - Ben an conogut l'aimador (vv. 29486-29514, les vers 29507-29514 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
515. Ans so tenon be a folor (vv. 29515-29535, les vers 29528-29535 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericx de Pegulha')
516. Respon Matfres als aymadors escuzan las donas - Dihs: es morta cortezia (vv. 29536-29569, les vers 29562-29569 comprenant une citation attribuée à `N'Ucx Brunet de Rodes')
517. Ges nois tanh donc queis complanha (vv. 29570-29593, les vers 29586-29593 comprenant une citation attribuée à `N'Ucx Brunet')
518. Aysi parlan li aimador contra las donas - Nois podem tener de clamar (vv. 29594-29612, les vers 29607-29612 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
519. Tant es grans lor desliautatz (vv. 29613-29633, les vers 29625-29633 comprenant une citation attribuée à `En [Peire] de Bussinhac')
520. Mai d'engan trobaretz en lor (vv. 29634-29657, les vers 29649-29657 comprenant une citation attribuée à `en Peire de Bussin[h]ac')
521. Lur sagramens donc re no val (vv. 29658-29666, les vers 29661-29666 comprenant une citation attribuée à `en Peyre Cardenal')
522. Quo fols donc e quo muzartz fa (vv. 29667-29682, les vers 29675-29682 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventedorn')
523. [Huei donc an fag las donas fron] (vv. 29683-29700, les vers 29693-29700 comprenant une citation attribuée à `lo reis de Navarra')
524. Respon Matfre reprenden los aymadors - Dieus! quinhas novas de nient (vv. 29701-29722, les vers 29716-29722 comprenant une citation attribuée à `Peyre Vidals')
525. Non es hom donc qu'ieu ausis (vv. 29723-29745, les vers 29737-29745 comprenant une citation attribuée à `En Bernat de La Fon')
526. Mot pot quascus leu entendre (vv. 29746-29784, les vers 29776-29784 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
527. No sai deves qual part mi prenda (vv. 29785-29813, les vers 29805-29813 comprenant une citation attribuée à `N'Uc de la Bachalaria')
528. Et un' autra bonan trobet (vv. 29814-29832, les vers 29825-29832 comprenant une citation attribuée à `Peire Rotgier')
529. Ben n'an desmentit mai de .vi. (vv. 29833-29848, les vers 29841-29848 comprenant une citation attribuée à `en Guillem de Sans Desdier')
530. Atressi [En] Guilhem Azemar (vv. 29849-29862, les vers 29855-29862 comprenant une citation attribuée à `[En] Guilhem Azemar')
531. En Daude de Pradas trobet (vv. 29863-29877, les vers 29870-29877 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
532. Un' autra cauzi sez erguelh (vv. 29878-29891, les vers 29885-29891 comprenant une citation attribuée à `lo pros [Arnaut de Maruel])
533. En Aimerix de Pegulha (vv. 29892-29906, les vers 29899-29906 comprenant une citation attribuée à `En Aimerix de Pegulha')
534. [Richartz] de Berbezil cauzi (vv. 29907-29922, les vers 29914-29922 comprenant une citation-`[Richartz] de Berbezil')
535. En Pons de Capduelh atretal (vv. 29923-29940, les vers 29932-29940 comprenant une citation attribuée à `En Pons de Capduelh')
536. Autra ne dirai mot valen (vv. 29941-29958, les vers 29951-29958 comprenant une citation attribuée à `Raimbaut de Vaquieiras')
537. Autran causi sez tot eney (vv. 29959-29973, les vers 29965-29973 comprenant une citation attribuée à `lo pros Aimeric de Belenuey')
538. N'Azemar de Rocaficha (vv. 29974-29987, les vers 29977-29987 comprenant une citation attribuée à `N'Azemar de Rocaficha')
539. D'autras von dirai enquera (vv. 29988-29999, les vers 29992-29999 comprenant une citation attribuée à `Peyre Vidal')
540. El mezeis en autre logual (vv. 30000-30012, les vers 30003-30012 comprenant une citation également attribuée à `Peyre Vidal')
541. Autran causi Pistoleta (vv. 30013-30025, les vers 30018-30025 comprenant une citation attribuée à `Pistoleta')
542. Ramon de Miraval causi (vv. 30026-30046, les vers 30037-30046 comprenant une citation attribuée à `Ramon de Miraval')
543. Montan[h]agut en causic tal (vv. 30047-30063, les vers 30055-30063 comprenant une citation attribuée à `Montan[h]agut')
544. E si tot an dig folia (vv. 30064-30097, les vers 30090-30097 comprenant une citation de Matfre lui-même)
545. A tot hogan n'auria (vv. 30098-30122, les vers 30115-30122 comprenant une citation attribuée à `En Miraval le cavaliers')
546. Quar donas fan dels orgolhos (vv. 30123-30133, les vers 30127-30133 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Cabestanh')
547. Donc nuls aimans fis ni verais (vv. 30134-30166, les vers 30160-30166 comprenant une citation attribuée à `Guiraut de Quintinac')
548. Et enquaras fan li caytieu (vv. 30167-30195, les vers 30187-30195 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
549. Pueis doncx [comensa] dels aimans (vv. 30196-30219, les vers 30210-30219 comprenant une citation attribuée à `Ramon Jorda')
550. Las donas demando cosselh a Matfre d'amors, cosselh en qual manieyra las donas se devon captener en amor - Mot an las donas gran plazer (vv. 30220-30247)
551. Respon Matfre donan cosselh a las donas - Et ieu a lor preguieira (vv. 30248-30307, les vers 30278-30307 comprenant une citation attribuée à `Gari lo Brus')
552. Apres lo cosselh de Gari (vv. 30308-30338, les vers 30331-30338 comprenant une citation attribuée à `Guillem de Montanhagol')
553. Mielhs es doncx que dona sia (vv. 30339-30377, les vers 30369-30377 comprenant une citation attribuée à `Peire Ramon')
554. Pero la dicha manieira (vv. 30378-30411, les vers 30402-30411 comprenant une citation attribuée à `En Berenguier')
555. Dona donc qu'es ben apreza (vv. 30412-30432, les vers 30425-30432 comprenant une citation attribuée à `n'Aimericx de Pegulha')
556. Si tot ieu vos ai dig denan (vv. 30433-30500, les vers 30461-30500 comprenant une citation attribuée à `Garis lo Brus')
557. Et on majers es la beutatz (vv. 30501-30518, les vers 30510-30518 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
558. Dona doncx gardan sa honor (vv. 30519-30543, les vers 30538-30543 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaire mot gen')
559. Donc qui fay fol privat de se (vv. 30544-30564, les vers 30557-30564 comprenant une citation également attribuée à `.i. trobaire mot gen')
560. Per so Miravals l'avinens (vv. 30565-30582, les vers 30574-30582 comprenant une citation attribuée à `Miravals l'avinens')
561. Dona que enten en amar (vv. 30583-30610, les vers 30600-30610 comprenant une citation attribuée à `En Cadenet')
562. Bon es donc que dona sia (vv. 30611-30634, les vers 30627-30634 comprenant une ciitation attribuée à `N'Aimeric de Pegulha')
563. Don deu doncx amezurar (vv. 30635-30678, les vers 30641-30678 comprenant une citation attribuée à `Garis, lo bos companhs')
564. E d'autra part, senes doptar (vv. 30679-30719, les vers 30696-30179 comprenant une citation anonyme)
565. Bon es donc que sia ardida (vv. 30720-30730, les vers 30727-30730 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
566. Dona [donc] qu'es entr' avols gens (vv. 30731-30748, les vers 30739-30748 comprenant une citation attribuée à `En Peyre Vidal')
567. Dona donc qu'enten en amor (vv. 30749-30772, les vers 30764-30772 comprenant une citation attribuée à `En Perdigos')
568. Enquer i val lealeza (vv. 30773-30789, les vers 30782-30789 comprenant une citation attribuée à `N'Aimeric de Sarlat')
569. Mai deu donc voler fezautat (vv. 30790-30817, les vers 30807-30817 comprenant une citation attribuée à `Rambaut de Vaquieiras')
570. Apres fan mai de foleza (vv. 30818-30846, les vers 30837-30846 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
571. Ben deu enans dona cauzir (vv. 30847-30862, les vers 30856 comprenant une citation également attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
572. Fort donc se deu dona gardar (vv. 30863-30885, les vers 30882-30885 comprenant une citation attribuée à `Raimon de Miraval')
573. Pero d'aitan vos servirai (vv. 30886-30908)
574. Cel que ditz que leialmen (vv. 30909-30979, les vers 30969-30979 comprenant une citation attribuée à `Bernat Martis')
575. E majormen si deu gardar (vv. 30980-31000, les vers 30995-31000 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
576. Si cum Marcabrus declina (vv. 31001-31078, les vers 31067-31078 comprenant une citation attribuée à `Raimbaut de Vaquieiras')
577. En Folquet d'aquesta raso (vv. 31079-31082, les vers 31081 et 31082 comprenant une citation attribuée à `En Folquet')
578. Li aymador demando cosselh a Matfres del fag d'amors - D'autre cosselh m'an escomes (vv. 31083-31086)
579. Li aymador demando cosselh a Matfre (vv. 31087-31112, les vers 31104-31112 comprenant une citation attribuée à `Pons de Caduelh')
580. Dizon donc li dich aymador (vv. 31113-31127)
581. Respon Matfre donan coselh als amadors - Ieu ai respost demantenen (vv. 31128-31171, les vers 31163-31171 comprenant une citation attribuée à `Morgues de Montaudo')
582. En Raimbaut de Vaquieiras (vv. 31172-31184, les vers 31177-31184 comprenant une citation attribuée à `Raimbaut de Vaquieiras')
583. Dona donc de gran ondransa (vv. 31185-31206, les vers 31199-31206 comprenant une citation attribuée à `en Peyre Cardinals')
584. Sopran donc li fin aymador (vv. 31207-31231, les vers 31223-31231 comprenant une citation attribuée à `Guillem de [Montanhagol]')
585. Aquest sia lials aymans (vv. 31232-31251, les vers 31243-31251 comprenant une citation anonyme)
586. Pero huey es aytal tornat (vv. 31252-31274, les vers 31267-31274 comprenant une citation anonyme)
587. E quant d'aytals trichadors son (vv. 31275-31310, les vers 31302-31310 comprenant une citation attribuée à `En Guilhem de Montanhagol')
588. Encaras es magers l'errors (vv. 31311-31333, les vers 31324-31333 comprenant une citation attribuée à `en Gaucelm Faiditz')
589. Per so es uei tant abaissatz (vv. 31334-31352, les vers 31343-31352 comprenant une citation attribuée à `En Gaucelms')
590. Pero tot si pot esmendar (vv. 31353-31378, les vers 31370-31378 comprenant une citation attribuée à `en Peyre Cardenal')
591. Pesso donc [li] fin amador (vv. 31379-31433, les vers 31426-31433 comprenant une citation attribuée à `Raymon Ermengaus')
592. Apres deu amans procurar (vv. 31435-31465, les vers 31445-31465 comprenant une citation anonyme)
593. Et apres per mielhs gazanhar (vv. 31466-31480, les vers 31473-31480 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventedorn')
594. E si ben acuelh sas rasos (vv. 31481-31539, les vers 31508-31539 comprenant une citation attribuée à `Raimbaut de Vaquieiras')
595. Ayssi respondon li aymador a Matfre - Dizon l'aiman: Messier Matfre (vv. 31540-31587, les vers 31564-31587 comprenant une citation attribuée à `Peire Ramons de Toloza')
596. Tan mortalmen nos esglaia (vv. 31588-31611, les vers 31604-31611 comprenant une citation attribuée à `Peirols')
597. Respon Matfres als aymadors - A totz an cosselh donat (vv. 31612-31634, les vers 31619-31634 comprenant une citation attribuée à `Peire Rotgier')
598. Si lo dich cocelh be non t'ieis (vv. 31635-31686, les vers 31643-31686 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunet de Rodes')
599. Sil dichs cocelhs not plazia (vv. 31687-31723, les vers 31693-31712 et 31714-31723 comprenant la citation d'un débat entre Matfre et Peire Ermengau)
600. En Peirols pres cocelh ab si (vv. 31724-31739, les vers 31733-31739 comprenant une citation attribuée à `En Peirols')
601. Be sembla que sens lhi sofranh (vv. 31740-31775, les vers 31768-31775 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaire cortes')
602. E podo penre manieira (vv. 31776-31787, les vers 31780-31787 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
603. E mai lh'a ops d'esenhamen (vv. 31788-31806, les vers 31800-31806 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
604. E mai cove que aprenda (vv. 31807-31828, les vers 31821-31828 comprenant une citation attribuée à `En Peire Vidal')
605. Cocelhs es donc que fis amans (vv. 31829-31846, les vers 31836-31846 comprenant une citation attribuée à `en Cadenet')
606. La fis donc del cocelh sia (vv. 31847-31889, les vers 31888 et 31889 comprenant une citation attribuée à `en Folquetz')
607. Don fan molt gran peccat mortal (vv. 31890-31933)
608. De l'arbre de saber ben e mal quez es plantat en l'albre d'amor sus le celcle d'amor de mascle et de feme - L'albre de saber ben [e] mal (vv. 31934-31965)
609. De larquesza et en qual manieyra deu hom uzar de larqueza - Prumieiramen enamoratz (vv. 31966-31984, les vers 31977-31984 comprenant une citation attribuée à `N'Aimeric de Pegulha')
610. E om que pot e vol donar (vv. 31985-31992, les vers 31989-31992 comprenant une citation attribuée à `N'Albert de Sestaro')
611. Estiers pot cascus doblar (vv. 31993-32006, les vers 32000-32006 comprenant une citation anonyme)
612. Pero cascus en larguejar (vv. 32007-32025, les vers 32018-32025 comprenant une citation attribuée à `lo Fabre d'Uzes')
613. Fols es donc qui no sap aver (vv. 32026-32050, les vers 32040-32050 comprenant une citation attribuée à `En Raimbautz de Vaquieiras')
614. Us autres dis, e dis ben ver (vv. 32051-32061, les vers 32052-32061 comprenant une citation attribuée à `us autres')
615. Pero bon es c'om son poder (vv. 32062-32081, les vers 32073-32081 comprenant une citation attribuée à `Peire Rotgiers')
616. A dreh pot hom donc apelar (vv. 32082-32104, les vers 32097-32104 comprenant une citation attribuée à `Guillem de Montanhagol')
617. [Cel] que non a poder de dar (vv. 32105-32125, les vers 32116-32125 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
618. D'ardimen e en cal manieira deu hom uzar de son ardimen - Encaras prendon lh'amador (vv. 32126-32132, les vers 32129-32132 comprenant une citation attribuée à `Miravals l'amoros')
619. Et us trobaires amoros (vv. 32133-32145, les vers 32135-32145 comprenant une citation attribuée à `us trobaires amoros')
620. Atreci dis Peire Vidals (vv. 32146-32149, les vers 32148 et 32149 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
621. Ysamen dis el .i. dia (vv. 32150-32158, les vers 32153-32158 comprenant une citation également attribuée à `Peire Vidals')
622. E no val ges .i. bec de gau (vv. 32159-32183, les vers 32173-32183 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
623. Pero en far vilania (vv. 32184-32191, les vers 32189-32191 comprenant une citation également attribuée à `En Cadenet')
624. De cortezia et en qual manieyra deu hom uzar de sa cortezia - Encaras an fin amador (vv. 32192-32199, les vers 32197-32199 comprenant une citation attribuée à `En Miravals')
625. Car quis vol d'est' amor jauzir (vv. 32200-32214, les vers 32206-32214 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
626. Qui vol donc d'amor far son pro (vv. 32215-32241, les vers 32222-32241 comprenant une citation attribuée à `Garis lo Brus')
627. D'aisso mezeis dis .i. dia (vv. 32242-32256, les vers 32244-32249 et 32251-32256 comprenant une citation attribuée à `N'Uc de la Bachalaria')
628. Bon es donc qu'om sia cortes (vv. 32257-32269, les vers 32260-32269 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
629. D'umilitat - Encaras an lh'enamoratz (vv. 32270-32282, les vers 32274-32282 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms faiditz')
630. Aquest' amors fai donc les vils (vv. 32283-32290, les vers 32289 et 32290 comprenant une citation attribuée à `Arnaut Daniel lo pros')
631. Mielhs es donc qu'ab humilitat (vv. 32291-32306, les vers 32298-32306 comprenant une citation attribuée à `En Pons de Capduelh')
632. Silh donc qu'entendon en amar (vv. 32307-32323, les vers 32316-32323 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
633. Molt es de mala natura (vv. 32324-32326)
634. [De domney] - Enquaras son li fin aman (vv. 32327-32341, les vers 32334-32341 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
635. E quis volra ben captener (vv. 32342-32377, les vers 32368 comprenant une citation attribuée à `Daude de Pradas')
636. D'alegransa - E per amors son lh'amoros (vv. 32378-32387, les vers 32381-32387 comprenant une citation attribuée à `us trobaires cortes')
637. E jois es d'aital natura (vv. 32388-32400, les vers 32393-32400 comprenant une citation attribuée à `en Peire Ramons')
638. Non es tan gran benanansa (vv. 32401-32415, les vers 32409-32415 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
639. Bon es donc c'om jauzens sia (vv. 32416-32430, les vers 32425-32430 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunet de Rodes')
640. De retenemen - Els amadors an issamen (vv. 32431-32440, les vers 32435-32440 comprenant une citation attribuée à `lo coms de Peitieus')
641. Ais[s]o es donc retenemens (vv. 32441-32454)
642. E us trobaires issamen (vv. 32455-32465, les vers 32458-32465 comprenant une citation attribuée à `us trobaires')
643. D'autra part grans retenemens (vv. 32466-32481, les vers 32473-32481 comprenant une citation attribuée à `Peire Raimons')
644. D'autra part senes dupdansa (vv. 32482-32498, les vers 32488-32498 comprenant une citation attribuée à `·l Fabres d'Uzes')
645. D'ensenhamen - D'autra part son l'enamorat (vv. 32499-32521, les vers 32516-32521 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunet de Rodes')
646. Messios non creis veramen (vv. 32522-32535, les vers 32533-32535 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaires molt gen')
647. Et atreci pot hom esser plazens (vv. 32536-32554, les vers 32553 et 32545 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaires molt gent')
648. E ges non renh' ab bon saber (vv. 32555-32567)
649. De proeza et en qual manieyra deu hom proeza mantenir - Encaras an li amador (vv. 32568-32580, les vers 32572-32580 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz Daniels')
650. Bos hom donc qu'es de bon agre (vv. 32581-32596, les vers 32591-32596 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunet de Rodes')
651. Mas ops es sia mezuratz (vv. 32597-32615, les vers 32608-32615 comprenant une citation attribuée à `Gui [d'Uissel] l'amoros')
652. En P. Rogiers dis per ver (vv. 32616-32623, les vers 32617-32623 comprenant une citation attribuée à `En P. Rogiers')
653. Totz om donc que vol esser bos (vv. 32624-32640, les vers 32634-32640 comprenant une citation également attribuée à `En P. Rogiers')
654. Ges de tolre non es sazos (vv. 32641-32643)
655. De matremoni - Per esta razo issamen (vv. 32644-32669)
656. Del fruh de matremoni e de las diversas gracias que Dieus a fachas a l'orde matremonial - Matremonials estamens (vv. 32670-32685, le vers 32685 comprenant une citation attribuée à `P. Cardenals')
657. E Dieus el mezeis l'establi (vv. 32686-32747)
658. De la error de cels que blasmo matremoni - Matremonial castedat (vv. 32748-32783)
659. Ab qual ententio deu hom venir a matremoni - Pero cascus, can pren molher (vv. 32784-32809)
660. Ab qual persona se deu hom ajustar de matremoni - Ad orde matremonial (vv. 32810-32871)
661. Mas ben ditz que pot hom trobar (vv. 32872-33045)
662. Per qual razos e per qual entendemen cascus deu amar sa molher - Molt fort deu amar totz hom bos (vv. 33046-33093)
663. En qual manieyra cascus deu tener reglada sa molher - Gart se quecx que trop non creza (vv. 33094-33149)
664. De passientia - D'autra part an li amador (vv. 33150-33166, les vers 33159-33166 comprenant une citation attribuée à `P. Vidal')
665. E mou de gran sen natural (vv. 33167-33183, les vers 33176-33183 comprenant une citation également attribuée à `P. Vidal')
666. [De conoychensa] - Encaras an li amador (vv. 33184-33197, les vers 33191-33197 comprenant une citation attribuée à `En G. Riquier l'amoros')
667. E per est aip, ses falhensa (vv. 33198-33213, les vers 33206-33213 comprenant une citation attribuée à `P. Vidal')
668. Car altramen hom re no val (vv. 33214-33231, les vers 33218-33231 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
669. [Et] aiso es gran drechura (vv. 33232-33249, les vers 33239-33249 comprenant une citation de Matfre lui-même)
670. Drehs es donc que hom reprenda (vv. 33250-33270, les vers 33262-33270 comprenant une citation attribuée à `Peire Rotgier')
671. De sen e de saber - E per est' amor issamen (vv. 33271-33283, les vers 33276-33283 comprenant une citation attribuée à `En Aimeric de Pegulha')
672. D'aquesta vertut nos tolham (vv. 33284 et 33285; la numérotation des vers par Azaïs devrait continuer avec le vers 33286; en réalité, il existe deux vers 33285)
673. De bon coratge - Encaras an fin amador (vv. 33285-33296, les vers 33290-33296 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
674. Molt nobla vertut es bos cors (vv. 33297-33310, les vers 33304-33310 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
675. Manhtas gens per gran folia (vv. 33311-33322, les vers 33319-33322 comprenant une citation attribuée à `.i. trobaire cortes')
676. E no vos o volhatz pessar (vv. 33323-33348, les vers 33341-33348 comprenant une citation attribuée à `En Pistoleta')
677. Los ditz bos aips an d'est' amor (vv. 33349-33367, les vers 33360-33367 comprenant une citation attribuée à `Rigautz de Berbezils')
678. Qui vol donc d'amor jauzimen (vv. 33368-33370)
679. Del frug que nays de l'albre de saber ben e mal, le quals es filhs e filhas - D'est plazen albre natural (vv. 33371-33462)
680. Del maldizen le quals en l'albre d'amor destruy ab son ferramen l'albre de saber ben e mal - Aquest maldizen dezastrat (vv. 33463-33480)
681. De descelar - Ad [est] amor, senes duplar (vv. 33481-33498, les vers 33489-33498 comprenant une citation attribuée à `en Giraut de Borneilh')
682. Truans es donc e dezcauzitz (vv. 33499-33513, les vers 33506-33513 comprenant une citation attribuée à `Bernartz de ventador')
683. Atreci d'aquesta razo (vv. 33514-33517, les vers 33516 et 33517 comprenant une citation attribuée à `Folquet'; en réalité, Azaïs ne numérote pas les deux vers de la citation. Le vers 33515 de son édition devrait donc être le 33518)
684. Ben es donc de fin amador (vv. 33515-33528, les vers 33522-33528 comprenant une citation attribuée à `us trobaire cortes')
685. D'avareza - D'autra part notz ad est' amor (vv. 33529-33546, les vers 33538-33546 comprenant une citation attribuée à `Guillems de Montanhagol')
686. Atreci dis Peire Vidal (vv. 33547-33557, les vers 33550-33557 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
687. Aco es clar c'om avar vieu (vv. 33558-33568, les vers 33565-33568 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Vensac')
688. Sapchatz c'az altrui n'es sirvens (vv. 33569-33587, les vers 33579-33587 comprenant une citation anonyme)
689. De chocha - e soen perdo lh' amador (vv. 33588-33599, les vers 33596-33599 comprenant une citation attribuée à `Guiraut de Quentinhac')
690. Rasos es que ja no senta (vv. 33600-33613, les vers 33606-33613 comprenant une citatiomn attribuée à `Richartz de Berbezil')
691. En autre loc dis issamen (vv. 33614-33623, les vers 33616-33623 comprenant une citation également attribuée à `Richartz de Berbezil')
692. De lauzengiers - [D'autra part, senes contendre] (vv. 33624-33638, les vers 33631-33638 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
693. Molt so lauzenguier enoios (vv. 33639-33655, les vers 33648-33655 comprenant une citation attribuée à `En Peirol')
694. Molt es vilas quis fai [devis] (vv. 33656-33673, les vers 33666-33673 comprenant une citation attribuée à `Bernartz de Ventedorn')
695. D'erguelh - Sapcho encaras l'amador (vv. 33674-33692, les vers 33681-33692 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventedorn')
696. Atreci N'Arnaut de Maruelh (vv. 33693-33706, les vers 33699-33706 comprenant une citation attribuée à `N'Arnaut de Maruelh')
697. D'orguelh nois pot nulhs hom jauzir (vv. 33707-33724, les vers 33714-33724 comprenant une citation attribuée à `Rambautz de Vaquiiras, lo dis amantz')
698. De viletge - E vilhetges notz ischamen (vv. 33725-33743, les vers 33736-33743 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
699. E atreci ditz Seneca (vv. 33744-33747)
700. De fadeza - E per fadeza d'amadors (vv. 33748-33764, les vers 33757-33764 comprenant une citation attribuée à `En Perdigos')
701. Pero alcu per sobr' amor (vv. 33765-33777, les vers 33765-33777 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
702. De l'enamorat [d'amor] de mascle e de feme le quals en l'albre d'amor cuelh fuelhas e flors de l'albre de saber ben e mal - L'enamoratz d'aquest' amor (vv. 33778-33855, les vers 33853-33855 comprenant une citation attribuée à `Montanhagols')
703. Ben pot donc entendre quascus (vv. 33856-33881)
704. Remedis per escantir folia d'aymador - Quar est' amor per mal regir (vv. 33882-33918, les vers 33911-33918 comprenant une citation attribuée à `En Ricas Novas')
705. Tot per semblan dihs el dese (vv. 33919-33928, les vers 33921-33928 comprenant une citation également attribuée à `En Ricas Novas')
706. Pero quar tuh non an ab se (vv. 33929-33954, les vers 33947-33954 comprenant une citation attribuée à `En Aimeric de Pegulha')
707. Greu doncas se part d'est' amor (vv. 33955-33971, les vers 33962-33971 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
708. Pero quecs deu aquel plazer (vv. 33972-33977)
709. Tuh cilh donc queis volran jauzir (vv. 33978-34090)
710. Car er [a greu] que non l'esquieu (vv. 34091-34149, les vers 34143-34149 comprenant une citation attribuée à `P. Santolh')
711. Bon cocelh pres ses falhensa (vv. 34150-34172, les vers 34169-34172 comprenant une citation attribuée à `En Cadenet')
712. E deu coscirar atretal (vv. 34173-34217, les vers 34210-34217 comprenant une citation anonyme)
713. E si l'amans es tan privatz (vv. 34218-34286, les vers 34277-34286 comprenant une citation attribuée à `en Peire Cardinal')
714. [Et] est' ardor destrenh molt fort (vv. 34287-34312, les vers 34287-34312, les vers 34298-34312 comprenant une citation également-`en Peire Cardinal')
715. D'autra part qui vol escantir (vv. 34313-34345, les vers 34326-34335 et 34336-34345 comprenant des citations attribuées-`.i.')
716. Cel que dis aiso dis mot be (vv. 34346-34539, les vers 34535-34539 comprenant une citation attribuée à `en P. Cardenal')
717. Assatz vos ai tractat d'amor (vv. 34540-34597)

Incipit des différentes parties de ce texte selon [1281] Rick1989a (vv. 1-8880) et [1276] Rick1976 (vv. 27252-34597):

1. Comensa le briviaris d'amor - En nom de Dieu nostre senhor (vv. 1T et 1-24)
2. Aisso es lo prolex - Ges no·m platz oissious estar (vv. 24T et 25-260)
3. Aisi comensa la materia del albre d'amor en general - Sabchon li fizel aimador (vv. 260T et 260-378)
4. Aquest tractatz es de la natura e de las proprietatz del albre d'amor - E quar ve en conoichemen (vv. 378T et 378-432)
5. L'expozicios de las dichas proprietatz del albre d'amor - Per sso hai dug als aimadors (vv. 432T et 432-528)
6. L'entendemens del albre d'amor abreujatz e senes rimas - Aquest albres, loqual vezetz asi depenc ... (127 lignes en prose)
7. Aissi comensa l'expozicios del albre d'amor en especial - La davan dicha doctrina (vv. 528T et 528-572)
8. Aisi se ditz quinha cauza es amors - E quar est albre es d'amors (vv. 572T et 572-610)
9. De la dona del albre e per que l'amor de Dieu e de pruime porta sus la corona (vv. 610T et 610-652)
10. Del Sant Esperit que dichen sus la testa de la dona del albre - E quar totz hom quez ama Dieu (vv. 652T et 652-770)
11. Per que la dona del albre porta l'amor de son efan sus endreg lo cor - En la seguonda partida (vv. 770T et 771-786)
12. Per que la dona del albre porta l'amor de mascle e de feme en son pe - La tersa partida d'amor (vv. 786T et 787-810)
13. Per que la dona del albre porta l'amor de bes temporals en l'autre pe - E tot per cemblan occaizo (vv. 810T et 811-846)
14. Aissi mostra que l'expositios del albre d'amor se deu far dichenden quar amors dichen - Lo ver entendemen mostran (vv. 846T et 847-892)
15. Aisi comensa l'exposicios del cercle de Dieu quez es premiers e sobiras en l'albre d'amor - Penre·m vuelh donc sus aut al sim (vv. 892T et 893-998)
16. De la Sancta Trinitat - De Dieu fermamen e per ver (vv. 998T et 999-1362)
17. De la divina essencia e per que Dieus es digz divina essencia - Dieus es divina essencia (vv. 1362T et 1363-1430)
18. De la divina natura - De Dieu deu mais quascus saber (vv. 1430T et 1431-1794)
19. Del saber de Dieu e de la predestinatio dels elegutz e de la prescientia dels refuzatz (vv. 1794T et 1795-1963)
20. De la volontat de Dieu et en qual manieira Dieus vol bes e mals (vv. 1963T et 1964-2435)
21. Que et en qual manieira Dieus es totz poderos - Dieus hai dig qu'es totz poderos (vv. 2435T et 2436-2627)
22. En qual manieira e per que Dieus creet e fetz tot quant es - Quo hai dig al comensamen (vv. 2627T et 2628-2781)
23. De natura la qual Dieus ha pauzada en quascuna creatura - En la segonda figura (vv. 2781T et 2782-2803)
24. De la natura dels angels - Don crezatz que per natura (vv. 2803T et 2804-2887)
25. De las .iii. gerarchias e dels .ix. ordes dels angels - Et es tripla gerarchia (vv. 2887T et 2888-2943)
26. Dels noms dels ordes dels angels e de que servig quascus ordes a Dieu - A quascus dels ordes sabchatz (vv. 2943T et 2944-3029)
27. Dels noms dels angels - E devetz saber que Miquels (vv. 3029T et 3030-3067)
28. Dels bes e dels servizis los quals fan li angel a la gen (vv. 3067T et 3068-3151)
29. En qual orde dels angels es alogatz quascus dels elegutz quan passa d'esta vida - Quex als angels, de tot so sen (vv. 3151T et 3152-3283)
30. De la natura dels diables - Li diable naturalmen (vv. 3283T et 3284-3304/3305)
31. Dels diverses noms dels diables - Et es le diables nomnatz (vv. 3304T et 3306-3329)
32. Del cazemen dels diables - E sabchatz que·ilh diable malvat (vv. 3329T et 3330-3391)
33. En qual loc estan li diable - E devetz saber que·ilh laire (vv. 3391T et 3392-3415)
34. Quo et en qual manieira le diables enten en la decepcio et el nozemen de las gens - Encaras son li traidor (vv. 3415T et 3416-3507)
35. Del Satan que temtet los premiers pairos - Mas del Satanas fals, laire (vv. 3507T et 3508-3527)
36. Per qual razo Dieus volc e sostenc que diables fos - Diran alqu: - Ara·m diguatz (vv. 3527T et 3528-3575)
37. De la natura del cel e del mon - Dieus, de tot quant es vers paires (vv. 3575T et 3576-3621)
38. Quan d'espazi ha del cel en terra e quant entorn la garlanda del cel, e quant de la part sobirana del cel tro la sotirana - Enquaras devetz mais saber (vv. 3621T et 3622-3655)
39. Dels .xii. signes del cel e de la natura de quascu - E per natura eichamen (vv. 3655T et 3656-3713)
40. Del aret - Le premiers signes es Aretz (vv. 3713T et 3714-3729)
41. Del taur - Le segons signes es nomnatz (vv. 3729T et 3730-3755)
42. Dels dos fraires - Del terss signe m'es vejaire (vv. 3755T et 3756-3773)
43. Del cranc - Le quartz signes es Crancs nomnatz (vv. 3773T et 3774-3785)
44. Del leo - Leso es nomnatz le sinques (vv. 3786-3797)
45. De la verge - E del seize signe sapchatz (vv. 3797T et 3798-3809)
46. Del sagitari - Le noves signes es nomnatz (vv. 3841T et 3842-3857)
47. Del capricornus - E del deze signe sabchatz (vv. 3857T et 3858-3877)
48. Del aquari - Aquaris es nomnatz l'onzes (vv. 3877T et 3878-3887)
49. Dels peichos - Le derriers signes es Peicho (vv. 3887T et 3888-3943)
50. De la natura de las estelas del cel - Part los signes que son nomnat (vv. 3943T et 3944-3997)
51. De la natura dels .vii. planetas en general - Li .vii. planeta davan dig (vv. 3997T et 3998-4107)
52. Del Saturni - Saturnis es le planetas (vv. 4107T et 4108-4161)
53. Del Jupiter - Jupiters, segons planetas (vv. 4161T et 4162-4189)
54. Del Mars - Le terss planetas dichenden (vv. 4189T et 4190-4216)
55. Del Solelh - Soleilhs es le quartz planetas (vv. 4216T et 4217-4366)
56. De la Venus - Le quins planetas dichenden (vv. 4366T et 4367-4418)
57. Del Mercuri - Mercuris es digz le seizes (vv. 4418T et 4419-4470)
58. De la luna - La luna, setes planetas (vv. 4470T et 4471-5108)
59. D'astre e de dezastre - Quascus homs doncs naturalmen (vv. 5108T et 5109-5468)
60. De l'estela caneta que fai los jorns caniculars - Part los planetas sobredigz (vv. 5468T et 5469-5526)
61. De l'estela cometa - L'estela dicha comada (vv. 5526T et 5527-5570)
62. De las estelas correns e dels fuocz que vezem en l'aire alqunas vetz - Atressi dizon li auctor (vv. 5570T et 5571-5620)
63. De la natura dels .iiii. elemens e premieiramen de la natura del fuoc - Apress la luna dichenden (vv. 5620T et 5621-5684)
64. De la natura del aire e del arc de Sanh Marti - Aires es segons elemens (vv. 5684T et 5685-5742)
65. De la natura de l'aigua - Aiga es le ters elemens (vv. 5742T et 5743-5782)
66. De la natura de la terra - Terra es le quartz elemens (vv. 5782T et 5783-5886)
67. De la natura de las peiras preciozas e de lurs vertutz - Si tot terra, per natura (vv. 5886T et 5887-6012)
68. De la natura dels vens et en qual manieira s'engenron e de que - Per lur natura li ven van (vv. 6012T et 6013-6112)
69. De la natura de las nius e de la plueja e cum se fan e de que - Las nius s'engenro, so sabchatz (vv. 6112T et 6113-6164)
70. De pestilentia, cum se fai e de que - Encaras devetz saber mai (vv. 6164T et 6165-6176)
71. De la neu, cum se fai e de que - la neus s'engenra de vapor (vv. 6176T et 6177-6188)
72. Dels ilhauces, cum se fan e de que - Ilhauces se fan en l'aire (vv. 6188T et 6189-6202)
73. Dels tros, cum se fan e de que - Li tro, segon los naturals (vv. 6202T et 6203-6218)
74. Del fozer, cum se fai e de que - Le fozers, segon los auctors (vv. 6218T et 6219-6238)
75. De la peira que cai del cel a manieira de plueja, cum se fai e de que (vv. 6238T et 6239-6290)
76. De la natura e de la divizio del temps - Del tems sabchatz certanamen (vv. 6290T et 6291-6316)
77. De la natura del dia - Saber devetz qu'en doas guias (vv. 6316T et 6317-6356)
78. De la natura de la setmana - Sabchatz cert que·l tems es partitz (vv. 6356T et 6357-6414)
79. De la natura dels quatre tems del an - Sabchatz, segon los naturals (vv. 6414T et 6415-6518)
80. De la natura dels .xii. mes del an - L'ans es partitz en .xii. mes (vv. 6518T et 6519-6756)
81. De las .vi. etatz e del tems quez es passatz del comensamen del mon e sa - Autramen es le temps partitz (vv. 6756T et 6757-6902)
82. De la natura e de las vertutz d'erbas e d'albres e de plantas - Per la vigor de natura (vv. 6902T et 6903-7144)
83. De la natura dels aucels - Per natura, segon que·m par (vv. 7144T et 7145-7256)
84. De la natura dels peichos - Peichos nada per natura (vv. 7256T et 7257-7344)
85. De la natura de las bestias et de quascu de lurs membres - De natura, certanamen (vv. 7344T et 7345-7498)
86. De la natura d'ome e premieiramen de la natura de l'anima (vv. 7498T et 7499-7648)
87. De la natura del cors d'ome e de las .iiii. humors - Le corrs humanals es bastitz (vv. 7648T et 7649-7756)
88. Dels noirimens e de las manieiras que cascus homs ha naturalmen per razo de sa cumplexio - Homs colericz naturalmen (vv. 7756T et 7757-7854)
89. Dels somis e de las vizios, que significo, e de que movo - Per las dichas complexios (vv. 7854T et 7855-7946)
90. De la corruptio d'umana natura per lo peccat original - Dig vos hai que per natura (vv. 7946T et 7947-8246)
91. Quals peccatz fo majers, del premier home o de la femna - Femna doncs en manta guia (vv. 8246T et 8247-8284)
92. Don ichi le premiers pecatz que tot fos bo quan Dieus creet - Diran alqu: - Cum se pot far (vv. 8284T et 8285-8354)
93. En qual manieira del peccat original naichon tug l'autre peccat e tug naichem d'aquel tacat - De la dezobedientia (vv. 8354T et 8355-8386)
94. Del movemen e del complimen de pecat e quez es peccatz, et en qual guia quascus homs ha semblan temtatio a cela dels premiers payros - E devetz saber de peccat (vv. 8386T et 8387-8490)
95. Per qual razo li premier pairo foron punit tan greumen per tan leugier peccat - Aras alqu demandaran (vv. 8490T et 8491-8508)
96. Per qual drechura compram nos los peccatz dels premiers pairos - Diran ilh: - Per qual drechura (vv. 8508T et 8509-8552)
97. Per qual razo volc Dieus quez oms fos temptatz pus sabia que venqutz fora (vv. 8552T et 8553-8564)
98. Per qual razo Dieus creet aquels los quals sabia que foro mal per lur folia - Alque demando d'autre latz (vv. 8564T et 8565-8578)
99. Per que Dieus no fetz home tan bo que peccar no volgues - Tu diras: - Per que Dieus no fes (vv. 8578T et 8579-8626)
100. Quez om no pecca ses volontat, e qual ignorantia excuza de pecat e qual no - De sus vos hay dig de peccat (vv. 8626T et 8627-8660)
101. Qui forsatz es de peccar, qual violentia l'escuza de peccat e quals no - E qui forsatz es de peccar (vv. 8660T et 8661-8674)
102. Quez a l'ententio se jutga la volontatz mala o bona - Sabchatz quez a l'ententio (vv. 8674T et 8675-8746)
103. Quals obras jutgam a l'ententio esser malas o bonas - De las obras devetz saber (vv. 8746T et 8747-8852)
104. En qual manieira peccatz d'ergueil e d'avareza quascus es razitz de totz autres mals - E devetz saber atressi (vv. 8852T et 8853-8880)

430. D'amor de mascl' ab feme - Declarada la figura (vv. 27253-27290)
431. Quez est' amors de mascle ab feme es bona de se ab qu'om n'uze be, et en qual manieira·n pot hom ben uzar - E quar alqus fols creiria (vv. 27291-27384)
432. Quo es mout perilhos a las gens uzar d'est' amor de mascl' ab feme - Pero sabcho li fin aiman (vv. 27385-27790)
433. Aisi comensa le perilhos tractatz d'amor de donas, seguon qu'en han tractat li antic trobador en lurs cansos - D'aquesta natural amor (vv. 27791-27832, les vers 27821-27832 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aymerics de Belenuei')
434. Doncs, pus la natura d'amor (vv. 27833-27844)
435. Del plag quez an mogut li maldizen contra Matfre, reprenden lui quar enten en amor de donas - Aras diran li maldizen (vv. 27845-27852)
436. Respon Matfres als maldizens - Dieus! quan pauc de conoichensa (vv. 27853-27873, les vers 27865-27873 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
437. Encaras han fin aimador (vv. 27874-27899, les vers 27877-27899 comprenant une citation attribuée à `N'Atz de Mons')
438. Ben es doncz ab pauc d'escien (vv. 27900-27915, les vers 27908-27915 comprenant une citation attribuée à `En Miravals l'avinens')
439. Amar volc doncs le cavaliers (vv. 27916-27937, les vers 27933-27937 comprenant une citation attribuée à `le reis de Navarra')
440. Mout hac mais de conoichensa (vv. 27938-27956, les vers 27948-27956 comprenant une citation attribuée à `Peire Ermengaus')
441. D'aquest apar be a sos ditz (vv. 27957-27987, les vers 27976-27987 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Bellenuei')
442. E d'autra part podetz triar (vv. 27988-28006, les vers 27995-28006 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
443. Pus doncz amors nos evia (vv. 28007-28027, les vers 28020-28027 comprenant une citation attribuée au roi (?) `Salomos')
444. E non es ges meravilha (vv. 28028-28039, les vers 28034-28039 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
445. Aras parlon li maldizen - Ara·m diran li mal parlier (vv. 28040-28063, les vers 28053-28063 comprenant une citation attribuée à `En Guausbertz de Puegcibot')
446. Respon Matfres als maldizens - Ges non hai temor que·m vensa (vv. 28064-28086, les vers 28074-28086 comprenant une citation attribuée à `En Guausbertz de Puegcibot')
447. Aisi parlon li maldizen - Ara·m dizon li maldizen (vv. 28087-28107, les vers 28098-28107 comprenant une citation attribuée à `En Raymbautz de Vaquieiras')
448. Respon Matfres als maldizens - Per Dieu! no·n agra ·N Raymbautz (vv. 28018-28130, les vers 28121-28130 comprenant une citation attribuée à `·N Raymbautz')
449. Pus doncs amors ta fort lauzet (vv. 28131-28142, les vers 28139-28142 comprenant une citation attribuée à `·N Aimericz de Pegulha')
450. Aisi parlon li maldizen - Que diretz, dizo·ilh mal parlier (vv. 28143-28156, les vers 28149-28156 comprenant une citation attribuée à `·N Peire Vidal lo cavalier')
451. Respon Matfres als maldizens - Az aquest vos dic hieu breumen (vv. 28157-28172, les vers 28167-28172 comprenant une citation attirbuée au `le bos Morgues de Montaudo')
452. Aisi parlon li maldizen - Aras dizon li maldizen (vv. 28173-28188, les vers 28181-28188 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
453. Respon Matfres als maldizens - Az aquesta guerentia (vv. 28189-28202, les vers 28195-28202 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
454. En Folquetz donc entendia (vv. 28203-28224, les vers 28217-28224 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
455. Aisi parlon li maldizen - Encaras dizon lh'emvejos (vv. 28225-28236, les vers 28231-28236 comprenant une citation attribuée à `Marcabrus')
456. Respon Matfres als maldizens - Ar, senhor, sia hieu escoutatz (vv. 28236-28251, les vers 28246-28251 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
457. Donc aquestz malaventuratz (vv. 28252-28289, les vers 28280-28289 comprenant une citation attribuée à `·N Ramon Jorda vescoms')
458. Mout i feiron doncs gran peccat (vv. 28290-28320, les vers 28319 et 28320 comprenant une citation attribuée à `En Raymbautz de Vaquieiras')
459. Ar podetz saber per sos ditz (vv. 28321-28384, les vers 28383 et 28384 comprenant une citation attribuée à `Pons de Capdueilh')
460. Guarde se doncs quascus hueimais (vv. 28385-28402, les vers 28393-28402 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
461. Totz homs fai doncs gran nescies (vv. 28403-28429, les vers 28422-28429 comprenant une citation attribuée au `valens reis de Navarra')
462. Aisso fai mout bon aprendre (vv. 28430-28447, les vers 28438-28447 comprenant une citation attribuée à `En Gauzelms Estaca')
463. Del plag quez an mogut contra aquest' amor li trobador, reprenden lieis - Apres son vengut trobador (vv. 28448-28468, les vers 28461-28468 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
464. Enquaras fai als est' amor (vv. 28469-28491, les vers 28482-28491 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunenc de Rodes')
465. Respon Matfres als trobadors - Ad aisso·us do responcio (vv. 28492-28517, les vers 28511-28517 comprenant une citation attribuée à `En Guirautz d'Espanha')
466. Assatz doncs val mais atendre (vv. 28818-28534, les vers 28527-28534 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunencs')
467. Qui doncz volia dreg jutgiar (vv. 28535-28556, les vers 28549-28556 comprenant une citation attribuée à `Daudes de Pradas')
468. Aisi parlon li trobador reprenden amor - Encaras m'an li trobador (vv. 28557-28582, les vers 28571-28582 comprenant une citation attribuée à `N'Azemars de Rocaficha')
469. Respon Matfres escuzan amor - Ad aisso respon hieu breumen (vv. 28583-28599, les vers 28592-28599 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Bergueda')
470. Aisi parlon li trobador reprenden amor - Enquer dizon li trobador (vv. 28600-28622, les vers 28613-28622 comprenant une citation attribuée à `En Bernatz de Pradas')
471. Respon Matfres escuzan amor - Bem petit sabon d'est' amor (vv. 28623-28637, les vers 28630-28637 consituant une citation attribuée à `En Miravals l'amoros')
472. Qui doncs sab natura d'amar (vv. 28638-28651, les vers 28645-28651 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aymerics de Pegulha')
473. Bon es doncs per haver honor (vv. 28652-28668, les vers 28661-28668 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aymerics de Pegulha')
474. E no·us ne meravilhes ges (vv. 28669-28687, les vers 28680-28687 comprenant une citation attribuée au `pros Morgues de Montaudo')
475. Autra resposta general (vv. 28688-28734, les vers 28727-28734 comprenant une citation attribuée au `pros Bernatz de Ventadorn')
476. Aquest doncs del vilanatge (vv. 28735-28752, les vers 28745-28752 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aimerics de Pegulha')
477. Dregz es doncs qu'om fassa clamor (vv. 28753-28774, les vers 28766-28774 comprenant une citation d'une poésie de Matfre Ermengau lui-même)
478. Guardo se doncs d'aras enan (vv. 28775-28793, les vers 28786-28793 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aymericz de Pegulha')
479. Pero qui fort se volia (vv. 28794-28801)
480. Del plag quez an mogut li aimador contr' aquest' amor, complanhen se de lieis - Li aimador me son vengut (vv. 28802-28817, les vers 28814-28817 comprenant une citation attribuée à `Guilhem Magretz')
481. Enquaras mais nos tol lo sen (vv. 28818-28834, les vers 28827-28834 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aimerics de Belenuei')
482. Encaras dizon lh'aimador (vv. 28835-28847, les vers 28840-28847 comprenant une citation attribuée à `·l bos Aimerics de Pegulha')
483. Enacaras nos martiria (vv. 28848-28864, les vers 28856-28864 comprenant une citation attribuée à `le fins aimans Gaucelms Faiditz')
484. E per aquest' amor nos ve (vv. 28865-28880, les vers 28873-28880 comprenant une citation attribuée à `Bernartz de Ventedorn')
485. Adoncs, quan perpessam el lieg (vv. 28881-28896, les vers 28889-28896 comprenant une citation attribuée à `Daudes de Pradas')
486. Mais de meravilha·us dizem (vv. 28897-28918, les vers 28912-28918 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
487. No sabem alre que dire (vv. 28919-28932, les vers 28925-28932 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
488. Dizon li davan dig aiman (vv. 28933-28952, les vers 28942-28952 comprenant une citation attribuée à `N'Azemar de Roquaficha')
489. Mout nos es la dolors fera (vv. 28953-28968, les vers 28962-28968 comprenant une citation attribuée à `·N Guilhem de Cabestanh')
490. Et en alre pot quex adess (vv. 28969-28982, les vers 28976-28982 comprenant une citation attribuée à `Peire Ramon')
491. E meravilham nos d'aitan (vv. 28983-29000, les vers 28993-29000 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
492. Ta fort nos te enliamatz (vv. 29001-29017, les vers 29010-29107 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics')
493. Dizon lh'amador: e per que (vv. 29018-29036, les vers 29027-29036 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
494. Mout suffertam doncs gran pena (vv. 29037-29063, les vers 29057-29060 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
495. Matfres repren los aimadors quar han menassat amor e quar se son cumplanch de lieis - Avetz auzit parlaria (vv. 29064-29094, les vers 29087-29094 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
496. Ges doncs no fai maiestria (vv. 29095-29112, les vers 29103-29112 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
497. Folls es doncx cell que menassa (vv. 29113-29150, les vers 29142-29150 comprenant une citation attribuée à `us Franses')
498. Pus tam be fai a sa guia (vv. 29151-29169, les vers 29162-29169 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
499. Encaras han fag folia (vv. 29170-29187, les vers 29179-29187 comprenant une citation attribuée à `·N Perdigos')
500. Grazir deu doncs totz fis aimans (vv. 29188-29202, les vers 29195-29202 comprenant une citation attribuée à `En Peire Vidal')
501. Ceilh doncs que sabon re d'amar (vv. 29203-29221, les vers 29214-29221 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faidit')
502. Enquaras han mout gran folor (vv. 29222-29243, les vers 29235-29243 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
503. Folls es doncs cell que·s vol partir (vv. 29244-29259, les vers 29252-29259 comprenant une citation attribuée au `pros Bernatz de Ventadorn')
504. Enquaras han li dig aiman (vv. 29260-29285, les vers 29276-29285 comprenant une citation attribuée à `·N Cadenetz')
505. Ben es vers que per est' amor (vv. 29286-29307, les vers 29299-29307 comprenant une citation attribuée à `·N Rigautz de Berbezilh')
506. E si amors entre·ls plazers (vv. 29308-29324, les vers 29317-29324 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
507. A gran tort doncs se son clamat (vv. 29325-29342, les vers 29338-29342 comprenant une citation attribuée à `Peire de Cols')
508. Aquest sabia veramen (vv. 29343-29358, les vers 29351-29358 comprenant une citation attribuée à `En Peirols')
509. En als han facha gran falha (vv. 29359-29385, les vers 29377-29385 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
510. Quar est' amors pren naichensa (vv. 29386-29402, les vers 29394-29402 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics')
511. Ben es vers senes falhensa (vv. 29403-29422, les vers 29417-29422 comprenant une citation attribuée à `En Gaufres Rudell')
512. Pero ges que savis no fa (vv. 29423-29443, les vers 29435-29443 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
513. Ges doncs no ve la cozensa (vv. 29444-29462, les vers 29453-29462 comprenant une citation attribuée à `·N Folquetz')
514. Li hueilh doncs a planher no fan (vv. 29463-29485, les vers 29476-29485 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunenc de Rodes')
515. Del plag quez an mogut li aimador contra las donas, se rancuran d'elas - Ben an conogut lh' aimador (vv. 29486-29514, les vers 29506-29514 comprenant une citation attribuée à `Gauzelms Faiditz')
516. Ans so tenon be a folor (vv. 29515-29535, les vers 29528-29535 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Pegulha')
517. Respon Matfres als aimadors, excuzan las donas - Dieus! es morta cortezia (vv. 29536-29569, les vers 29562-29569 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunencs de Rodes')
518. Ges no·s tanh doncs que·s cumplanha (vv. 29570-29593, les vers 29586-29593 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunenc')
519. Aysi parlon li aimador contra las donas (vv. 29594-29612, les vers 29607-29612 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
520. Tant es grans lurs desliautatz (vv. 29613-29633, les vers 29625-29633 comprenant une citation attribuée à `En Guilhem de Businac')
521. Mais d'engan trobaretz en lor (vv. 29634-29657, les vers 29649-29657 comprenant une citation attribuée à `En Guilhem de Businhac')
522. Lurs sagramens doncs re no val (vv. 29658-29666, les vers 29661-29666 comprenant une citation attribuée à `En Peire Cardenal')
523. Que folls doncs e que muzartz fa (vv. 29667-29682, les vers 29675-29682 comprenant une citation attribuée à `Bernartz de Ventadorn')
524. Huei doncs han fag las donas fron (vv. 29683-29700, les vers 29693-29700 comprenant une citation attribuée au `reis de Navarra')
525. Respon Matfres reprenden los aimadors - Dieus! quinhas novas de nient (vv. 29701-29722, les vers 29716-29722 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
526. Non es homs doncs quez ieu n'auzis (vv. 29723-29745, les vers 29737-29745 comprenant une citation attribuée à `En Bernat de la Fon')
527. Mout pot quascus leu entendre (vv. 29746-29784, les vers 29776-29784 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
528. No sai daus qual part mi prenda (vv. 29777-29813, les vers 29805-29813 comprenant une citation attribuée à `N'Ucz de la Bacalaria')
529. Et un' autra bona·n trobet (vv. 29814-29832, les vers 29825-29832 comprenant une citation attribuée à `Peire Roguier')
530. Bel n'an desmentit mais de sieis (vv. 29833-29848, les vers 29841-29848 comprenant une citation attribuée à `En Guilhem de Sang Desdier')
531. Atresi ·N Guilhem Azemar (vv. 29849-29862, les vers 29863-29862 comprenant une citation attribuée à `·N Guilhem Azemar')
532. En Daude de Pradas trobet (vv. 29863-29877, les vers 29870 et 29877 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
533. Un' autra·n cauzi ses orgueilh (vv. 29871-29891, les vers 29885-29891 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Marueilh')
534. En Aimericz de Pegulha (vv. 29892-29906, les vers 29899-29906 comprenant une citation attribuée à `En Aimericz de Pegulha')
535. Rigautz de Berbezilh cauzi (vv. 29907-29922, les vers 29914-29922 comprenant une citation attribuée à `Rigautz de Berbezilh')
536. En Pons de Capdueilh atretal (vv. 29923-29940, les vers 29932-29940 comprenant une citation attribuée à `En Pons de Capdueilh')
537. Autra·ns en dirai mout valen (vv. 29941-29958, les vers 29951-29958 comprenant une citation attribuée à `En Raimbautz de Vaquieiras')
538. Autra·n cauzi ses tot enuei (vv. 29959-29973, les vers 29965-29973 comprenant une citation attribuée à `·l pros Aimerics de Bellenuei')
539. N'Azemars de Rocaficha (vv. 29974-29987, les vers 29977-29987 comprenant une citation attribuée à `N'Azemars de Rocaficha')
540. D'autras vo·n dirai enquera (vv. 29988-29999, les vers 29992-29999 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
541. El mezeis en autre logal (vv. 30000-30012, les vers 30003-30012 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
542. Autra·n cauzi ·N Pistoleta (vv. 30013-30025, les vers 30018-30025 comprenant une citation attribuée à `·N Pistoleta')
543. Ramon de Miravall cauzi (vv. 30026-30046, les vers 30037-30046 comprenant une citation attribuée à `En Miravals')
544. Montanhagols ne cauzic tal (vv. 30047-30063, les vers 30055-30063 comprenant une citation attribuée à `Montanhagols')
545. E si tot s'an dig folia (vv. 30064-30097, les vers 30090-30097 comprenant une citation de Matfre lui-même)
546. A tot ongan n'i auria (vv. 30098-30122, les vers 30115-30122 comprenant une citation attribuée à `En Miravals le cavaliers')
547. Quar donas fan dels orgolhos (vv. 30123-30133, les vers 30127-30133 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Cabestanh')
548. Doncs lunhs aimans fis ni verais (vv. 30134-30166, les vers 30160-30166 comprenant une citation attribuée à `Guirautz de Quintinac')
549. Et encaras fan li caitiu (vv. 30167-30195, les vers 30187-30195 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Marueilh')
550. Pus doncs comensa dels aimans (vv. 30196-30219, les vers 30210-30219 comprenant une citation attribuée à `·N Ramon Jorda')
551. Cosseilhs en qual manieira las donas se devon captener en amor - Mout han las donas gran plazer (vv. 30220-30247)
552. Respon Matfres donan cosseilh a las donas - Et hieu hai a lur preguieira (vv. 30248-30307, les vers 30278-30307 comprenant une citation attribuée à `Guari lo Bru')
553. Apress lo cosseilh de Guari (vv. 30308-30338, les vers 30331-30338 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Montanhagol')
554. Miells es doncs que dona sia (vv. 30339-30377, les vers 30369-30377 comprenant une citation attribuée à `En Peire Ramon')
555. Pero la dicha manieira (vv. 30378-30411, les vers 30402-30411 comprenant une citation attribuée à `En Berenguiers')
556. Domna doncs qu'es ben apreza (vv. 30412-30432, les vers 30425-30432 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
557. Si tot hieu vos hai dig denans (vv. 30433-30500, les vers 30461-30500 comprenant une citation attribuée à `Guaris Le Brus')
558. Et on majers es la beutatz (vv. 30501-30518, les vers 30510-30518 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
559. Domna doncs guardan sa honor (vv. 30519-30545, les vers 30538-30545 comprenant une citation attribuée à `us trobaires mout gen')
560. Mas d'ome savi e cortes (vv. 30546-30564, les vers 30557-30564 comprenant une citation attribuée à `us trobaires mout gen')
561. Per sso ·N Miravals l'avinens (vv. 30565-30582, les vers 30574-30582 comprenant une citation attribuée à `·N Miravals l'avinens)
562. Domna doncs qu'enten en amar (vv. 30583-30610, les vers 30600-30610 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
563. Bon es doncs que dona sia (vv. 30611-30634, les vers 30626-30634 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
564. Domna deu doncs amezurar (vv. 30635-30678, les vers 30641-30678 comprenant une citation attribuée à `Guaris, los bos companhs')
565. E d'autra part, senes dubtar (vv. 30679-30719, les vers 30697-30719 comprenant une citation/suite d'instructions de Matfre lui-même?)
566. Bon es doncs que si' ardida (vv. 30720-30730, les vers 30727-30730 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
567. Domna, doncs, qu'es entr' avols gens (vv. 30731-30748, les vers 30739-30748 comprenant une citation attribuée à `En Peire Vidal')
568. Domna doncs qu'enten en amor (vv. 30749-30772, les vers 30764-30772 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
569. Enquers y val lialeza (vv. 30773-30789, les vers 30782-30789 comprenant une citation attribuée à `N'Aimerics de Sarlat')
570. Mais deu doncs voler fezeutat (vv. 30790-30817, les vers 30807-30817 comprenant une citation attribuée à `Raimbautz de Vaquieiras')
571. Apress fan mai de foleza (vv. 30818-30846, les vers 30837-30846 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Marueilh')
572. Doncs deu enans domna cauzir (vv. 30847-30862, les vers 30856-30862 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Marueilh')
573. Fort doncs se deu dona guardar (vv. 30863-30884, les vers 30882-30884 comprenant une citation attribuée à `Raimon de Miraval')
574. Don le bendigz val un dig mal (vv. 30885-30914, les vers 30909-30914 comprenant une citation de Matfre -Messier Matfres- lui-même)
575. Hoc, e mielhs si mielhs podia (vv. 30915-30978, les vers 30969-30978 comprenant une citation attribuée à `Bernat Martis')
576. Que·ilh fag en fan guerentia (vv. 30979-31001, les vers 30995-31001 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
577. De gran malvestat s'aizina (vv. 31002-31078, les vers 31068-31078 comprenant une citation attribuée à `Raimbautz de Vaquieiras')
578. En Folquetz d'aquesta razo (vv. 31079-31082, les vers 31081 et 31082 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
579. Cosseilh als aimadors quo·s devon captener en amor - D'autre cosseilh m'an escomes (vv. 31083-31112, les vers 31104-31112 comprenant une citation attribuée à `En Pons de Capdueilh')
580. Dizon doncs li dig aimador (vv. 31113-31127)
581. Respon Matfres, donan cosseilh als aimadors - Hieu hai respost de mantenen (vv. 31128-31171, les vers 31163-31171 comprenant une citation attribuée au `Morgues de Montaudo')
582. En Raimbautz de Vaquieiras (vv. 31172-31184, les vers 31177-31184 comprenant une citation attribuée à `En Raimbautz de Vaquieiras')
583. Domna doncs de gran honransa (vv. 31185-31206, les vers 31199-31206 comprenant une citation attribuée à `En Peires Cardenals')
584. Sabchon doncs li fin aimador (vv. 31207-31231, les vers 31223-31231 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Montanhagol')
585. Aquest era lials aimans (vv. 31232-31251, les vers 31243-31251 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Montanhagol')
586. Pero huei es a tal tornat (vv. 31252-31274, les vers 31267-31274 comprenant une citation anonyme)
587. Ai! quans d'aitals trichadors son (vv. 31275-31310, les vers 31302-31310 comprenant une citation attribuée à `En Guilhem de Montanhagol')
588. Enquaras es majers l'errors (vv. 31311-31333, les vers 31324-31333 comprenant une citation attribuée à `En Gaucelms Faiditz')
589. Per sso es huei tant abaichatz (vv. 31334-31352, les vers 31343-31352 comprenant une citation attribuée à `En Gaucelms')
590. Pero tot se pot emendar (vv. 31353-31378, les vers 31369-31378 comprenant une citation attribuée à `En Peire Cardenal')
591. Pesson doncs li fin aimador (vv. 31379-31433, les vers 31426-31433 comprenant une citation attribuée à `Raimons Ermengau')
592. Apress deu aimans procurar (vv. 31434-31448, les vers 31445-31448 comprenant une citation attribuée à `us trobaires')
593. Doncs quan veira l'aimans verais (vv. 31449-31465, les vers 31460-31465 comprenant une citation anonyme)
594. Enapress per mielhs guazanhar (vv. 31466-31480, les vers 31473-31480 comprenant une citation attribuée à `·N Bernatz de Ventadorn')
595. E si ben aqueilh sas lauzors (vv. 31481-31539, les vers 31508-31539 comprenant une citation attribuée à `En Raimbautz de Vaquieiras')
596. Aisi respondon li aimador a Matfre - Dizon l'aiman: - Mesier Matfre (vv. 31540-31587, les vers 31564 comprenant une citation attribuée à `En Peire Raimons de Toloza, l'amans cortes')
597. Tan mortalmen nos esglaia (vv. 31588-31611, les vers 31604-31611 comprenant une citation attribuée à `Peirols')
598. Respon Matfres als aimadors (vv. 31612-31634, les vers 31619-31634 comprenant une citation attribuée au `fis aimans Peire Rogier')
599. Si·l digz cosseilhs be non t'azieis (vv. 31635-31686, les vers 31643-31686 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunenc de Rodes')
600. Si·l digs cosseilhs no·t plazia (vv. 31687-31712, les vers 31693-31712 comprenant une deux strophes d'un poème dialogué entre Matfre et son frère `·N Peir' Ermengau')
601. Apress diei li·n aital cosseilh (vv. 31713-31723, les vers 31714-31723 comprenant une citation de Matfre lui-même et tirée du même poème dialogué)
602. En Peirols pres cosseilh ab si (vv. 31724-31739, les vers 31733-31739 comprenant une citation attribuée à `En Peirols')
603. Be sembla que sens li sofranh (vv. 31740-31775, les vers 31768-31775 comprenant une citation attribuée à `us trobaires cortes')
604. E podon penre manieira (vv. 31776-31787, les vers 31780-31787 comprenant une citation attribuée au `pro ·N Bernat de Ventador')
605. E mais lh'a obs d'ensenhamen (vv. 31788-31806, les vers 31800-31806 comprenant une citation attribuée à `En Bernatz de Ventadorn')
606. E mais cove quez aprenda (vv. 31807-31828, les vers 31821-31828 comprenant une citation attribuée à `En Peire Vidal')
607. Cosseilhs es doncs que fis aimans (vv. 31829-31846, les vers 31836-31846 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
608. La fis dons dels cosseilh sia (vv. 31847-31889, les vers 31888 et 31889 comprenant une citation attribuée à `En Folquet')
609. Don fan mout gran peccat mortal (vv. 31890-31933)
610. Del albre de saber ben e mal quez es plantatz en l'albre d'amor sus lo cercle d'amor de mascle et de feme - L'albres de saber ben e mal (vv. 31934-31965)
611. De largueza et en qual manieira deu hom uzar de largueza - Premieiramen enamoratz (vv. 31966-31971, les vers 31970 et 31971 comprenant une citation anonyme)
612. Qu'amors vol qu'om larcs sia (vv. 31972-31984, les vers 31977-31984 comprenant une citation attribuée à `En Aimerics de Pegulha')
613. Et homs que pot e vol donar (vv. 31985-31992, les vers 31989-31992 comprenant une citation attribuée à `N'Albertz de Sestaro')
614. Et estiers pot quascus doblar (vv. 31993-32006, les vers 32000-32006 comprenant une citation anonyme)
615. Pero quascus en larguejar (vv. 32007-32025, les vers 32018-32025 comprenant une citation attribuée à `Fabres d'Uzes')
616. Folls es doncs qui no sap haver (vv. 32026-32030, les vers 32029 et 32030 comprenant une citation anonyme)
617. Et om pus quez es frachuros (vv. 32031-32050, les vers 32040-32050 comprenant une citation attribuée à `En Raimbautz de Vaquieiras')
618. Us autres digs, e digs be ver (vv. 32051-32061, les vers 32052-32061 comprenant une citation attribuée à `Us autres')
619. Pero bon es qu'om som poder (vv. 32062-32081, les vers 32073-32081 comprenant une citation attribuée à `Peire Rogiers')
620. A dreg pot hom doncs apelar (vv. 32082-32104, les vers 32097-32104 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Montanhagol')
621. E qui non a poder de dar (vv. 32105-32125, les vers 32116-32125 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
622. D'ardimen et en qual manieira deu hom usar de son ardimen - Enquaras prendo lh'aimador (vv. 32126-32132, les vers 32129-32132 comprenant une citation attribuée à `Miravals l'amoros')
623. Et us trobaires amoros (vv. 32133-32145, les vers 32135-32145 comprenant une citation attribuée à `us trobaires amoros')
624. Atressi digs Peire Vidal (vv. 32146-32149, les vers 32148 et 32149 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
625. Eichamen digs el un dia (vv. 32150-32158, les vers 32153-32158 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
626. E no val ges un bec de pau (vv. 32159-32183, les vers 32173-32183 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
627. Pero en far vilania (vv. 32184-32191, les vers 32189-32191 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
628. De cortezia et en qual manieira deu hom uzar de sa cortezia - Encaras han fin aimador (vv. 32192-32199, les vers 32197-32199 comprenant une citation attribuée à `En Miravals')
629. Quar qui vol d'est' amor jauzir (vv. 32200-32214, les vers 32206-32214 comprenant une citation attribuée à `En Marcabrus')
630. Qui vol doncs d'amor far som pro (vv. 32215-32241, les vers 32222-32241 comprenant une citation attribuée à `Guaris lo Brus')
631. D'aisso mezeis digs un dia (vv. 32242-32249, les vers 32244-32249 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs de la Bacalaria')
632. El mezeis digs cum ben apres (vv. 32250-32256, les vers 32251-32256 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs de la Bacalaria')
633. D'umilitat - Enquaras han l'enamorat (vv. 32270-32282, les vers 32274-32282 comprenant une citation attribuée à `Gaucelms Faiditz')
634. Aquest' amors fai doncs los vils (vv. 32283-32290, les vers 32289 et 32290 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz Daniels')
635. Miels es doncz qu'ab umilitat (vv. 32291-32306, les vers 32298-32306 comprenant une citation attribuée à `En Pons de Capduelh')
636. Celh doncz qu'entendon en amar (vv. 32307-32323, les vers 32316-32323 comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
637. Mot es de mala natura (vv. 32324-32326)
638. De domnei - Encaras son li fin aiman (vv. 32327-32341, les vers 32334-32341 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
639. E qui·s volra be captener (vv. 32342-32377, les vers 32368-32377 comprenant une citation attribuée à `Daudess de Pradas')
640. D'alegransa - E per amors son l'amoros (vv. 32378-32387, les vers 32381-32387 comprenant une citation attribuée à `us trobaires cortes')
641. Et es jois d'aital natura (vv. 32388-32400, les vers 32393-32400 comprenant une citation attribuée à `En Peire Ramons')
642. Non es tan grans benanansa (vv. 32401-32415, les vers 32409-32415 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
643. Bon es doncs qu'om jauzens sia (vv. 32416-32430, les vers 32425-32430 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunencs de Rodes')
644. De retenemen - Li aimador an ichamen (vv. 32431-32440, les vers 32435-32440 comprenant une citation attribuée au `coms de Peitieus')
645. Aisso es doncs retenemens (vv. 32441-32454, les vers 32447-32454 comprenant une citation attribuée au roi `Salomo')
646. Et us trobaires eichamen (vv. 32455-32465, les vers 32458-32465 comprenant une citation attribuée à `us trobaires')
647. D'autra part grans retenemens (vv. 32466-32481, les vers 32473-32481 comprenant une citation attribuée à `Peires Ramons')
648. D'autra part senes dubtansa (vv. 32482-32495, les vers 32488-32495 comprenant une citation attribuée au `Fabre d'Uzes')
649. Quar qyu sec totz sos fols plazers (vv. 32496-32498)
650. D'essenhamen - D'autra part son l'enamorat (vv. 32499-32521, les vers 32516-32521 comprenant une citation attribuée à `N'Uc Brunenc de Rodes')
651. Messios non creis veramen (vv. 32522-32538, les vers 32533-32538 comprenant une citation attribuée à `us trobaires mot gen')
652. Quar be trobam alcunas gens (vv. 32539-32562, les vers 32553-32562 comprenant une citation attribuée à `us trobaires mout gen')
653. Et auzetz dire quec dia (vv. 32563-32567)
654. De proeza et en qual manieira deu hom proeza mantener - Encaras han li aimador (vv. 32568-32580, les vers 32583-32580 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz Daniels')
655. Homs doncs quez es de bon agre (vv. 32581-32596, les vers 32591-32596 comprenant une citation attribuée à `N'Ucs Brunencs de Rodes')
656. Mas obs es si' amezuratz (vv. 32597-32615, les vers 32608-32615 comprenant une citation attribuée à `Guis d'Ussel l'amoros')
657. En Peires Rogiers digs per ver (vv. 32616-32623, les vers 32617-32623 comprenant une citation attribuée à `En Peires Rogiers')
658. Totz hom doncs que vol esser pros (vv. 32624-32640, les vers 32634-32640 comprenant une citation attribuée à `En Peires Rogiers')
659. Ges del tolre non es razos (vv. 32641-32643)
660. De matremoni - Per est' amor hom eichamen (vv. 32644-32669)
661. Del frug de matremoni e de las diversas gracias que Dieus a fachas al orde de matremoni - Matremonials estamens (vv. 32670-32685, le vers 32685 formant une citation attribuée à `En Cardenals')
662. E Dieus el mezies l'establi (vv. 32686-32747)
663. De la error de cels que blasmo matremoni - Matremonials castetatz (vv. 32748-32780)
664. Ab qual entencio deu hom venir a matremoni - Pero quascus, quan pren molher (vv. 32781-32809)
665. Ab qual persona se deu hom ajustar de matremoni - Az orde matremonial (vv. 32810-33045)
666. Per quals razos et en qual manieira quascus deu amar sa molher - Mot fort deu amar totz homs bos (vv. 33046-33093)
667. En qual manieira quascus deu tener recglada sa molher - Guar se quex que trop no creza (vv. 33094-33149)
668. De pacientia - D'autra part han li aimador (vv. 33150-33166, les vers 33159-33166 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
669. E mou de gran sen natural (vv. 33167-33183, les vers 33176-33183 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
670. De conoichensa - Enquaras han li aimador (vv. 33814-33197, les vers 33191-33197 comprenant une citation attribuée à `En Guirautz Riquiers l'amoros')
671. E per est aib, ses falhensa (vv. 33198-33213, les vers 33206-33213 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidals')
672. Quar autramen hom re no val (vv. 33214-33231, les vers 33218-33231 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
673. Et aisso es grans drechura (vv. 33232-33249, les vers 33239-33249 comprenant une citation de Matfre lui-même)
674. Dretz es doncz quez om reprenda (vv. 33250-33270, les vers 33262-33270 comprenant une citation attribuée à `Peire Rotgier')
675. De sen e de saber - E per est' amor eichamen (vv. 33271-33283, les vers 33276-33283 comprenant une citation attribuée au `bos Aimericz de Pegulha')
676. D'aquesta vertut nos tolam (vv. 33284 et 33284*)
677. De bon coratge e d'esforss - Encaras han fin aimador (vv. 33285-33296, les vers 33290-33296 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
678. Mot nobla vertutz es bos corss (vv. 33297-33310, les vers 33304-33310 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
679. Manta gen per gran folia (vv. 33311-33322, les vers 33319-33322 comprenant une citation attribuée à `us trobaires cortes')
680. E vos no·us o vulhatz pessar (vv. 33323-33330, le vers 33330 formant une citation attribuée à `En Guilhem Azemar')
681. Mas en alqus renha nosens (vv. 33331-33348, les vers 33341-33348 comprenant une citation attribuée à `En Pistoleta')
682. Los digz bos aibs han d'est' amor (vv. 33349-33367, les vers 33360-33367 comprenant une citation attribuée à `Rigautz de Berbezilh')
683. Qui vol doncz d'amor jauzimen (vv. 33368-33370)
684. Del frug que nais del albre de saber be e mal le quals es filhs e filhas - D'est plazen albre natural (vv. 33371-33462)
685. Del maldizen le quals en l'albre d'amor destrui ab so feramen l'albre de saber be e mal - Aquest maldizens dezastratz (vv. 33463-33480)
686. De decelar - Az est' amor, senes dubtar (vv. 33481-33498, les vers 33489-33498 comprenant une citation attribuée à `En Guirautz de Bornelh')
687. Truans es doncs e descauzitz (vv. 33499-33513, les vers 33506-33513 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventador')
688. Atressi digs d'esta razo (vv. 33514-33514***, les vers 33514** et 33514*** comprenant une citation attribuée à `En Folquetz')
689. Bon es doncs de fin aimador (vv. 33515-33528, les vers 33522-33528 comprenant une citation attribuée à `us trobaires cortes')
690. D'avareza - D'autra part notz az est' amor (vv. 33529-33546, les vers 33538-33546 comprenant une citation attribuée à `Guilhem de Montanhagol')
691. Atressi digs Peire Vidal (vv. 33547-33557, les vers 33550-33557 comprenant une citation attribuée à `Peire Vidal')
692. Aquo es clar qu'oms avars vieu (vv. 33558-33569, les vers 33565-33569 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Venzac')
693. Az autrui veramen rete (vv. 33570-33586, les vers 33579-33586 comprenant une citation anonyme)
694. De cocha - E soven perdon l'aimador (vv. 33587-33599, les vers 33596-33599 comprenant une citation attribuée à `Guiraut de Quintenac')
695. Razos es que ja no senta (vv. 33600-33613, les vers 33606-33613 comprenant une citation attribuée à `Rigautz de Berbezilh')
696. En autre luoc digs eichamen (vv. 33614-33623, les vers 33616-33623 comprenant une citation attribuée à `Rigautz de Berbezilh')
697. De lauzengiers - D'autra part, senes contendre (vv. 33624-33638, les vers 33631-33638 comprenant une citation attribuée à `En Daude de Pradas')
698. Mot son lauzengier enujos (vv. 33639-33655, les vers 33648-33655 comprenant une citation attribuée à `En Peirols')
699. Mot es vilas qui·s fai devis (vv. 33656-33673, les vers 33666-33673 comprenant une citation attribuée à `Bernatz de Ventadorn')
700. D'erguelh - Sabchon enquaras l'aimador (vv. 33674-33692, les vers 33681-33692 comprenant une citation attribuée à `Bernat de Ventadorn')
701. Atressi N'Arnautz de Maruelh (vv. 33693-33706, les vers 33699-33706 comprenant une citation attribuée à `N'Arnautz de Maruelh')
702. D'erguelh non pot lunhs homs gauzir (vv. 33707-33724, les vers 33714-33724 comprenant une citation attribuée à `Raimbautz de Vaquieiras')
703. De vilhitge - E vilhitges notz eichamen (vv. 33725-33743, les vers 33736-33743 comprenant une citation attribuée à `En Peire Vidal')
704. Et atressi digs Seneca (vv. 33744-33747)
705. De fadeza - E per fadeza d'aimadors (vv. 33748-33764, les vers 33757-33764 comprenant une citation attribuée à`En Perdiguos')
706. Per alqu per sobr' amor (vv. 33765-33777, les vers 33770-33777 comprenant une citation attribuée à `N'Aimericz de Pegulha')
707. Del enamorat d'amor de mascle e de feme le quals en l'albre d'amors cuelh fuelhas e flors del albre de saber ben e mal - L'enamoratz d'aquest' amor (vv. 33778-33855, les vers 33853-33855 comprenant une citation attribuée à `Montanhaguols')
708. Be pot doncs entendre quascus (vv. 33856-33881)
709. Remedis per escantir folia d'amor - Quar est' amors per mal regir (vv. 33882-33918, les vers 33911-33918 comprenant une citation attribuée à `En Ricas Novas')
710. Tot per semblan digs el de se (vv. 33919-33928, les vers 33921-33928 comprenant une citation attribuée à `En Ricas Novas')
711. Pero quar tug non an ab se (vv. 33929-33954, les vers 33947-33954 comprenant une citation attribuée à `En Aimeric de Pegulha')
712. Greu doncs se part hom d'est' amor (vv. 33955-33971, les vers 33962-33971 comprenant une citation attribuée à `Guaucelms Faiditz')
713. Pero quex deu aquel plazer (vv. 33972-34090, les vers 34083-34090 comprenant une citation anonyme)
714. Et er a greu que non l'esquieu (vv. 34091-34149, les vers 34143-34149 comprenant une citation attribuée à `Peire Santolh')
715. Bon cosselh pres, ses falhensa (vv. 34144-34172, les vers 34169-34172 comprenant une citation attribuée à `En Cadenetz')
716. E deu cossirar atretal (vv. 34173-34217, les vers 34210-34217 comprenant une citation anonyme)
717. E si l'aimans es tan privatz (vv. 34218-34286, les vers 34277-34286 comprenant une citation attribuée à `En Peire Cardenal')
718. Et est' ardor restrenh mout fort (vv. 34287-34312, les vers 34298-34312 comprenant une citation attribuée à `En Peire Cardenal')
719. D'autra part, qui vol escantir (vv. 34313-34345, les vers 34326-34345 comprenant une citation anonyme)
720. Cell que digs aisso digs mout be (vv. 34346-34509, le vers 34509 formant une citation anonyme)
721. E mantas veguadas mals ve (vv. 34510-34539, les vers 34535-34539 comprenant une citation attribuée à `En Peires Cardenal')
722. D'amor d'efan - Assatz vos hai tractat d'amor (vv. 34540-34597)

Retour à l'article PC 297 Matfre Ermengau