PC 305,4 - Aissi com cel qu'om men' al jutjamen ...
 

Retour l'article PC 305 Moine de Montaudon (Monge de Montaudon)

4-. - 516 : 1.
Aissi com cel qu'om men' al jutjamen ...
chanson
.

Mss.:  A B C D G I K R T U; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916); f; N (Arnaut de Mareuil); P S (anon.).

   
Editions:
   
 
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 449
[971] Mahn1846, t. 2, p. 58
[974] Mahn1856, nos 967 et 1342
[671] Grt1864a, p. 446
[1517] Sten1871, p. 318
[1205] Phil1873, p. 16
[809] Klei1885, p. 66
[524] DeLo1891, p. 352
[890] Lava1910, t. 2, p. 356
[228] Bert1911, p. 289
[235] Bert1912, p. 278
[1475] Shep1927, p. 190
[1371] Rout1977, p. 52
   

Incipit des strophes:

1. Aissi com cel qu'om men' al jutjamen
2. Bona dompna, si ieu fos lejalmen
3. Per aital tort mi podetz longamen
4. Ben fai amors ad honrar finamen
5. Bona domna, non crezatz l'avol gen
6. Bem lau d'amor quar m'a donat talen

Incipit de l'envoi:

7. Al pros comte voill que an ma chansos

Retour l'article PC 305 Moine de Montaudon (Monge de Montaudon)