PC 335,40 - Per fols tenc Polhes e Lombartz ...

Retour à l'article PC 335 Peire Cardenal

40. - 382 : 90.
Per fols tenc Polhes e Lombartz ...

sirventes.

Mss.: C Db I K M R T d; P (anon.; envoi seulement).
   
Editions:
   
 
[1255] Rayn1816, t. 4, p. 345
[1329] Roch1819, p. 310
[971] Mahn1846, t. 2, p. 194
[1517] Sten1871, p. 282
[127] Bala1878, t. 6, p. 67
[128] Bala1883, t. 3, p. 327
[1622] Voss1916, p. 101
[897] Lava1957, p. 104
[657] Goug1969, p. 64
[344] Camp1970, p. 25
[1169b:1] Pade1998c, p. 238
   

voir [1064] Mila-Lit, p. 154.

Incipit des strophes:

1. Per fols tenc Polhes e Lombartz
2. Et aura·ill ops bos estendartz
3. E sabetz qual sera sa partz
4. Hom, petit val tos sens ni t'artz
5. Anc Carles Martels ni Girartz

Incipit de l'envoi:

6. Non cre qu'a la mort

Retour à l'article PC 335 Peire Cardenal