PC 355,5 - Atressi cum la candela ...

Retour l'article PC 355 Peire Raimon de Toulouse

5. - 750 : 3.
Atressi cum la candela ...
chanson.

Mss.: A B C D Dc F G I K M N Q R S U; c f; T (Rigaut de Barbezieux); O (anon.). : ms. G.
         
Editions:   Editions:
         
     
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 127   [52] Angs1935, p. 391
[971] Mahn1846, t. 1, p. 137   [1466] Sesi1941, p. 56
[135] Bart1855, p. 64   [1467] Sesi1942, p. 232
[974] Mahn1856, no 1420   [1468] Sesi1948, p. 42
[671] Grt1864a, p. 421   [640] Genn1958, t. 1, p. 62 et [640] Genn1958, t. 2, p. 48
[141] Bart18682, col. 83   [54] Angs1959, t. 15, p. 11
[148] Bart18753, col. 85   [60] Angs1975b, p. 438
[1522] Sten1878b, no 119   [575] Fern1979, p. 376
[152] Bart18804, col. 87   [1632] Werf1984, t. 2, p. 234
[521] DeLo1886, p. 47   [107] AubE1996, p. 268
[524] DeLo1891, p. 535      
[153] Bart18925, col. 87
[1195] Pela1899, p. 376
[1529] Sten1902, p. 135
[1566] Teul1902, p. 523
[154] Bart19046, col. 95
[224] Bert1905, p. 155
[235] Bert1912, p. 161
[24] Angl1917, p. 41
[25:3] Angl1917d, p. 41
[26] Angl1919, p. 179
[31] Angl1919c, p. 229
[1475] Shep1927, p. 193
[364] Cava1935, p. 19
[1074] Mire1983, p. 88
[263] BilD1993, p. 24
   

Incipit des strophes:

1. Atressi cum la candela
2. Car ben conosc per usatge
3. Doncs pois aisso qem gerreia
4. Lo iorn que sa cortesia
5. Si per nuill' autra que seia
6. Chanssos, al port d'alegratge

Incipit de l'envoi:

7. Mais vos am, ges un' amela

Retour l'article PC 355 Peire Raimon de Toulouse