PC 364,12 - Ben aja ieu, qar sai cobrir ...

Retour Ó l'article PC 364 Peire Vidal

12. - 365 : 1.
Ben aja ieu, qar sai cobrir ...

chanson
.

Mss.: M e.
   
Editions:
   
 
[137] Bart1857, p. 84
*[118] Aval1960, p. 440
   

Incipit des strophes:

1. Ben aja ieu, qar sai cobrir
2. Ben aja ieu, quar sai jaušir
3. Ben aja ieu e mei suspir
4. Ben aja ieu, si ja l'aus dir
5. Ben aja ieu, qar non cossir

Incipit de l'envoi:

6. Perchatz, vai tost a N'Audiart e cor

Retour Ó l'article PC 364 Peire Vidal