PC 364,42 - S'eu (S'ieu) fos en cort on hom tengues dreitura ...

Retour ą l'article PC 364 Peire Vidal

42. - 864 : 1.
S'eu (S'ieu) fos en cort on hom tengues dreitura ...

chanson.

Mss.: A B C D Dc E F I K M N P Q R S c e f; O (anon.); N2 donne l'incipit; citations dans le Mirall de trobar de Berenguer de Noya (voir ci-dessous). : mss. R.
         
Editions:   Editions:
         
     
[520] Deli1853, p. 1   [52] Angs1935, p. 389
[974] Mahn1856, nos 93 et 245   [1467a] Sesi1943, p. 80
[137] Bart1857, p. 78   [640] Genn1958, t. 1, p. 75 et [640] Genn1958, t. 2, p. 54
[1517] Sten1871, p. 291   [54] Angs1959, t. 15, p. 13
[1522] Sten1878b, no 33   [60] Angs1975b, p. 440
[521] DeLo1886, p. 45   [575] Fern1979, p. 365
[524] DeLo1891, p. 294   [1632] Werf1984, t. 2, p. 252
[71] Appe1895a, p. 65      
[1195] Pela1899, p. 353      
[1528] Sten1901, p. 237      
[1566] Teul1901, p. 208      
[73] Appe19022, p. 65      
[224] Bert1905, p. 143      
[74] Appe19073, p. 65      
[75] Appe19124, p. 65      
[22] Angl1913, p. 16      
[78] Appe19205, p. 65      
[36] Angl1923, p. 16      
[1475] Shep1927, p. 5      
[87] Appe1930, p. 65      
[118] Aval1960, p. 377      
[48] Angl1965, p. 16      
[1555] Szab1985, p. 92      
         

Citation dans Mirall de trobar de Berenguer de Noya; orthographe selon [1175] Palu1955:

1. [956] Llab1909, p. 20; [1175] Palu1955, p. 20, ligne 392; [11] Alco1984, p. 107, ligne 288 (S'eu fos en cort on hom tingues dretura)

2. [956] Llab1909, p. 20; [1175] Palu1955, p. 20, lignes 394-399; [11] Alco1984, p. 109, lignes 290-295 (E, car no vey mon Rayner de Marseyla)

Incipit des strophes:

1. S'eu fos en cort on hom tengues dreitura
2. E valgra·m mais que·m fos al prim esquiva
3. D'autres afars es cortez' e chauzida
4. E car no vei mon Rainier de Marselha
5. A mon semblan mout l'aurai tart conquista
6. Mas vencutz es cui Amors apodera
7. Chansos, vai t'en a la valen Regina

Incipit des envois:

8. E car lo Reis sobr' autres reis s'enansa
9. Bels Castiatz, vostre pretz senhoreja
10. Mon Gazanhat sal Deus e Na Vierna

Retour ą l'article PC 364 Peire Vidal