PC 375,27 - Us guays (gais) conortz me fai guayamen (gajamen) far ...

Retour l'article PC 375 Pons de Chapteuil

27. - 409 : 5.
Us guays (gais) conortz me fai guayamen (gajamen) far ...
chanson.

Mss.: C R; X (anon.); α (voir ci-dessous).   ♫: mss. R X.
     
Editions:   Editions:
         
     
[1123] Napo1879, p. 77   [1293] Riem1904, p. 251
[1328] Rivi1986, p. 241   [640] Genn1958, t. 1, p. 79 et [640] Genn1958, t. 2, p. 55
      [978] Mail1967, p. 38
      [575] Fern1979, p. 558
      [1632] Werf1984, t. 2, p. 285
      [107] AubE1996, p. 167
         
         

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 32298-32306 (S'umilitatz lam fai humiliar); [1269] Rich1976, p. 375; [1276] Rick1976, p. 239.

Incipit des strophes:

1. Us guays conortz me fai guayamen far
2. Fis li m'autrey, quar fis vuelh sieus estar
3. S'umilitatz lam fai humiliar
4. Las, que farai, si vol razon gardar
5. Chauzimens es, quan pot merce trobar

Incipit de l'envoi:

6. Guaya domna, fins, humils, escondire

Retour l'article PC 375 Pons de Chapteuil