PC 392,13 - Eissamen (Atressi) ai gerreiat ab amor ...

Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras

13. - 195 : 2.
Eissamen (Atressi) ai gerreiat ab amor ...

chanson.

Mss.: A B C D Dc E F G I J K N P Q R S Sg;
a ([1206] PiCa1933) = a ([765] Jean1916); E (Raimon de Miraval); μ cite quatre vers en les attribuant Raimbaut d'Orange.

Editions:


 [974] Mahn1856, nos 54 et 55
 [1517] Sten1871, p. 81
 [1522] Sten1878b, no 101
 [524] DeLo1891, p. 504
 [1213] Pill1897, p. 385
 

 [1566] Teul1901, p. 376
 [1424] Savj1903, p. 542
 [224] Bert1905, p. 99
 [1000] Mass1907, p. 437
 [228] Bert1911, p. 136

 [235] Bert1912, p. 175
 [1441] SchG1915, p. 154
 [1444] SchG19244, p. 160
 [1475] Shep1927, p. 118
 [1446] SchG19365 , p. 160

 [899h] Leco1946, p. 23
 [491] Cusi1955, p. 11
 [953] Lins1964, p. 160
 [1449] SchG19736, p. 160
 [1369a] Rost1984, p. 65

♫: ms. R.

Editions:


 [640] Genn1958, t. 1, p. 101
 

 [640] Genn1958, t. 2, p. 64

 [575] Fern1979, p. 327

 [1632] Werf1984, t. 2, p. 294

Citations dans μ (Terramagnino da Pisa:c Doctrina d'Acort - orthographe selon [989] Mars1972, p. 47):

1. Eyzamen hay guerreiat (v. 596)
2. Domna, be say si merces (v. 598)
3. Quar no puesc far tan ric don co us cove (vv. 599-600)

Incipit des strophes:

1. Eissamen ai gerreiat ab amor
2. Gauch ai cobrat, merce de la meillor
3. El mon non a rei ni emperador
4. Dompna, ben sai, si merces no m socor
5. S'ieu non sui rics segon vostra ricor
6. Vostre beill huoill plazen, galiador


Incipit des envois:

7. Bels Cavalliers, vostr' amors mi guerreia
8. Na Beatritz, las melhors an enveya

Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras