PC 392,23 - Leu pot hom gauch e pretz aver...

Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras

23. - 592 : 31.
Leu pot hom gauch e pretz aver...

chanson.

Mss.: A C D E G I J K M
N O Q R S Sg U f; a ([1206] PiCa1933) = a ([765] Jean1916); C reg. (Raimbaut d'Orange); α (voir ci-dessous); β.

Editions:


 [537] Diez1845, p. 416
 [974] Mahn1856, nos 273 et 528
 [671] Grt1864a, p. 413
 [521] DeLo1886, p. 11
 

 [524] DeLo1891, p. 500
 [1213] Pill1897, p. 382
 [1424] Savj1903, p. 543
 [224] Bert1905, p. 98
 

 [1000] Mass1907, p. 439
 [228] Bert1911, p. 138
 [235] Bert1912, p. 173
 [1475] Shep1927, p. 119
 

 [569] Fass1929, p. 468
 [569a] Fass1929a, p. 118
 [953] Lins1964, p. 126
 [1369a] Rost1984, p. 40

Citations dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 28098-28107 (Mas per sso m'en vueilh estener); [1269] Rich1976, p. 383; [1276] Rick1976, p. 66.
2. [123] Azai1862, vv. 28121-28130 (
Pero be sai, si m dezesper); [1269] Rich1976, p. 382; [1276] Rick1976, p. 67.

Incipit des strophes:

1. Leu pot hom gauch e pretz aver
2. Pero ben sai, si m desesper
3. Mas per o m'en vuoill estener
4. Pois totz bos aips vuoill retener
5. Ja sa beutat ni son saber
6. Ab cor faich vau midonz vezer


Incipit des envois:

7. Johan ses terra, si d'amor
8. Pero si ma dompna m socor


Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras