PC 421,4 - Bem cuidava d'amor gardar ...

Retour l'article PC 421 Rigaut de Barbezieux

4. - 691 : 1.
Bem cuidava d'amor gardar ...
chanson.

Mss.: A C reg. D H I K N R f; C (Daude de Pradas); Da I K d (Guillem de la Tor).

Editions:

 
[974] Mahn1856, nos 656 et 657
[524] DeLo1891, p. 515
[615] Gauc1891, p. 449
[29] Angl1919a, p. 67
[34] Angl1920b, p. 265
[305] Brac1960, p. 43
[1604] Varv1960, p. 149
   

Voir [352] Care1990, p. 385.

Incipit des strophes:

1. Bem cuidava d'amor gardar
2. E quant eu cug mon cors loingnar
3. Mot volgra sols ab leis estar
4. Mout me saup gen mon cor emblar
5. E pois nuill ben nom vol donar

Incipit de l'envoi:

6. E pois c'amors lam fes chauzir

Retour l'article PC 421 Rigaut de Barbezieux