PC 421,5 - Ben volria saber d'amor ...

Retour l'article PC 421 Rigaut de Barbezieux

5. - 624 : 50.
Bem cuidava d'amor gardar ...
chanson.

Mss.: A B C Da Dc G H I K L M Q R T f; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916); P (Folquet de Marseille); W (anon.); α (voir ci-dessous).

Editions:

 
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 457
[971] Mahn1846, t. 3, p. 37
[974] Mahn1856, no 1418
[1517] Sten1871, p. 74
[524] DeLo1891, p. 514
[615] Gauc1891, p. 446
[1566] Teul1901, p. 384
[224] Bert1905, p. 87
[228] Bert1911, p. 231
[235] Bert1912, p. 192
[29] Angl1919a, p. 71
[34] Angl1920b, p. 269
[1196] Pela1921, p. 32
[305] Brac1960, p. 48
[1604] Varv1960, p. 157
   

Citations dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 33616-33623 (Qu'aichi ve bes apress honor); [1269] Rich1976, p. 408; [1276] Rick1976, p. 293.

Voir [352] Care1990, p. 384.

Incipit des strophes:

1. Ben volria saber d'amor
2. Ja aten hom d'alcun seingnor
3. C'aissi ven bes apres dolor
4. Si com la tigr' el mirador
5. Miels de domna, miels de valor

Incipit de l'envoi:

6. M'arma-e-mos-cors volria que saubis

Retour l'article PC 421 Rigaut de Barbezieux