434 et 434a. CERVERI - SERVERIDE GIRONA
(voir également 213a. GUILHEM DE CERVERA)

Chronologies:
[779] Jean1934, t. 1, p. 428: 1260-1280 environ
[1562] Tayl1977, p. 64
MFEN, p. 186
   
Bibliographies: [147] Bart1872, p. 191
[1206] Pica1933, p. 387
[1615] Vinc1963, p. 146
[599] Fran1966, t. 2, p. 173
[1562] Tayl1977, p. 64
voir [1255] Rayn1816, t. 5, p. 442
   
Analyse des rimes: [199] Belt1988, t. 1, p. 227
   
Edition complète: [1303] Riqu1947 = DE RIQUER, M., Obras completas del trovador Cerveri de Girona (Instituto Espanol de Estudios Mediterraneos, Publicaciones sobre Filologia y Literatura), Barcelona, 1947
   
Voir également: [239] Bert1913 = BERTONI, G., Noterelle provenzali: I. Sopra un passo di Perdigon (ediz. Chaytor, no II, str. 2); II. Due congetture su due poeti; III. Correzioni al testo di un pianto di Cerveri de Girona; IV. Un ms. provenzale posseduto da Jacopo Grandi; V. Ant. prov. "demetre"; VI. Un nuovo frammento d'una lirica provenzale; VII. Due nuovi versi di Peire d'Auvergne; VIII. Due nuovi versi di P. Bremon Ricas Novas; IX. Gies d'aan; X. Intorno a una tenzone di Guilhem de Saint Didier (234, 12), dans: J115-Rdlr, t. 56 (1913), pp. 5-19
[340:1] Cabr1998 = CABRE, M., `Ne suy juglars ne·n fay capteniments': l'ofici de trobador segons Cerverí de Girona, dans: A4-AIEO-5, t. 1, pp. 211-224
[444] Cluz1956 = CLUZEL, I. M., Trois `Unica' du troubadour catalan Cerveri (dit de Girona), dans: J130-Rom, t. 77 (1956), pp. 66-77
[445:1] Cluz1957a = CLUZEL, I. M., Condition sociale du troubadour Guilhem de Cervera dit `Cerveri' (de Girone), dans: A10-CLLM-1, pp. 119-124
[447] Cluz1969 = CLUZEL, I. M., A propos d'un `sirventes' du troubadour catalan Cerveri, dans: M33-MéRL, t. 1, pp. 353-359
[447:1] Cluz1970 = CLUZEL, I. M., L'hermétisme du Troubadour Cerveri, dans: [175:2] BecP1970b, pp. 49-64
[466] Coro1988 = COROMINES, J., Cerverí de Girona. Lírica (volum primer), Barcelone, 1988
[467] Coro1991 = COROMINES, J., Guillem de Cervera. Versos Proverbials, Barcelone, 1991
[656a] Gosm1987 = GOSMAN, M., Cerveri de Gérone et la lettre du prêtre Jean: la réception d'un message, dans: A3-AIEO-1 (= [1279a] Rick1987), pp. 219-227
[759] Jean1912a = JEANROY, A., Un `planh' de Serveri de Girone (1276), dans: J6-AdMi, t. 24 (1912), pp. 49-53
[781a] Jean1939a = JEANROY, A., Notes critiques sur quelques poésies de Cerveri de Girone, dans: J21-ARom, t. 23 (1939), pp. 11-21
[812] KleM1890 = KLEINERT, M., Vier bisher ungedruckte Pastorelen des Troubadours Serveri von Girona, Halle, 1890
[854] Kols1938c = KOLSEN, A., Sechs Gedichte des Trobadors Serveri de Girona (Pillet-Carstens 434 a, 10, 11, 41, 63, 72, 73), dans: J102-NMit, t. 39 (1938), pp. 314-338
[855] Kols1938d =KOLSEN, A., Des Trobadors Serveri de Girona `vers del destreit' und `vers meravelhos' (Pillet-Carstens, 434a, 14 u. 42, dans: J151-SMed, t. 11 (1938), pp. 204-209
[862] Kols1941 = KOLSEN, A., Die Gedichte des Trobadors Serveri de Girona (P.-C. 434a, 16, 18, 48, 64, 81; Ugolini, Nr. 40, 5, 6, 72, 84), dans: J151-SMed, t. 14 (1941), pp. 106-122
[932] Lewe1939 = LEWENT, K., Une chanson humoristique de Cerveri de Girone, dans: J6-AdMi, t. 51 (1939), pp. 285-294
 
[936] Lewe1948 = LEWENT, K., The 'Pistola' of Cerveri de Girona, dans: J162-Trad, t. 6 (1948), pp. 161-185
[937] Lewe1948a = LEWENT, K., `Lo Vers de la Terra de Preste Johan' by Cerveri de Girona, dans: J135-RPhi, t. 2 (1948), pp. 1-32
[938] Lewe1954 = LEWENT, K., The `Dansa' of Cerveri, Called `de Girona', dans: J159-StPh, t. 51 (1954), pp. 516-538
[939] Lewe1954a = LEWENT, K., `La Canço del Comte' by the Catalan Troubadour Cerveri, Called `de Girona' (P.-C. 434a, 70), dans: J102-NMit, t. 55 (1954), pp. 245-267
[940] Lewe1960 = LEWENT, K., Dance Song or`Chant du Guet'? The Espingadura of Cerveri, Called de Girona, dans: J105-PMLA, t. 75 (1960), pp. 13-21
[941] Lewe1962 = LEWENT, K., Thoughts on `Lo sopni que fetz en Cerveri', dans: J58-EsRo, t. 10 (1962), pp. 1-15
[941a:0] Lewe1964 = LEWENT, K., On the Text of Four Poems by the Catalan Troubadour Cerveri, dans: J102-NMit, t. 65 (1964), pp. 241-268
[1001] Mass1909 = MASSO TORRENTS, J., Dos plants inedits den Cerverí de Girona, dans: J59-EsUC, t. 3 (1909), pp. 253-259
[1098] Mont1948 = MONTEVERDI, A., Intorno alla cobbola plurilingue di Cerveri de Girona, dans: J53-CNeo, t. 8 (1948), pp. 73-76
[1229] PoeE1995d = POE, E. W., Cerveri de Girona, contribution à MFEN, p. 186
[1300] Riqu1945 = DE RIQUER, M., Treinta composiciones del trovador Cerveri de Girona, dans: J31-BABL, t. 18 (1945), pp. 59-157 et pp. 261-264
[1301] Riqu1946a = DE RIQUER, M., El trovador Cerveri de Girona, Texto, traduccion y comentaria de veinte de sus poesias, Barcelona, 1946
[1302] Riqu1946b = DE RIQUER, M., Aspectos de la lirica de Cerveri de Girona, dans: AIEG, t. 1 (1946), pp. 1-54
[1318a] Riqu1956 = RIQUER, M. DE, `La canço de les letres' del trovatore Guilhem de Cervera detto Cerverí, dans: A8-CISR, pp. 339-346
[1324:0] Riqu1989a = RIQUER, M., Guillem de Cervera est Cerveri de Girone, dans: J115-Rdlr, t. 93 (1989), pp. 403-414
[1486b] Sita1977 = SITARZ, B., Towards an Appreciation of Cerverí de Girona's Craftmanship, dans: M1b-CSDB, pp. 125-140
[1487] Sita1978 = SITARZ, B. U. B., A Study of Cerveri de Girona and His Use of Language Including an Edition of Sixteen of His Poems (thèse), Toronto, 1978
[1594] Ugol1936 = UGOLINI, F., Il canzoniere inedito di Cerveri di Girona, dans: J28-AtLi, série VI : V (1936), pp. 510-683
 

 

Orthographe selon [1303] Riqu1947.

       
PC 434,1 [A] greu pot [nuyl] hom conoixer en la mar PC 434,7f L'autre jorn, cavalcan ...
PC 434,1a A la plug' e al ven iran ... PC 434,7α En nom del Payre e del Fill ...
PC 434,1b Ascout qui vol ausir ... / Si volets dir de vi PC 434,8 Manh ric mi demando si am ...
PC 434,2 A vos me suy, Bona domna, donatz ... PC 434,9 No val jurars lay ont falh lialtatz ...
PC 434,3 Batl'e jutg'e cossellier d'aut senhor ... PC 434,9α Per ço car neguns homs no pot adreyt ne be ...
PC 434,4

Cavalers e sirvens ...

PC 434,9β Per ço con hom carnal no pot sens mort passar ...
PC 434,4a Com es ta mal enseynada ... PC 434,9a Pres d'un jardi encontrey l'altre dia ...
PC 434,5 Cuenda chanso, plazen, ses vilanatge ... PC 434,9b Prometre ses dar es aytals ...
PC 434,6 Del mon volgra que son noms dreitz seguis PC 434,9c Pus no vey leys cuy son amics ...
PC 434,6a De pena·n mal e de mal en martire ... PC 434,10 Pus semblet genier amors ...
PC 434,6b En may, can per la calor ... PC 434,11 Qui bon fruit vol recoyllir be semena ...
PC 434,7 En mal punh fon creada ... PC 434,12 S'ieu fos tan ricx que pogues gent passar ...
PC 434,7a Entr' Arago e Navarra jazia ... PC 434,13 Si tot s'es braus l'ayrs e·l mes ...
PC 434,7b Entre Caldes e Penedes ... PC 434,14 Tans affans pesans e dans tan grans ...
PC 434,7c Entre Lerida e Belvis ... PC 434,14a Tant ay el cor d'alegrança ...
PC 434,7d Gentils domna, vença·us humilitatz ... PC 434,15 Totz homs deu far aquo que·l veyll sers fa
PC 434,7e Joys ni solaz, pascors, abrils ne mays ... PC 434,16 Un vers farai dels quatre temps del an ...