PC 434,1 - [A] greu pot [nuyl] hom conoixer en la mar

Retour à l'article PC 434 Cerveri (Serveri de Girona)

1. - 547 : 2.
[A] greu pot [nuyl] hom conoixer en la mar
sirventes (Lo vers de la falsa femna).

Mss.: C R; Sg (anon.).

Editions:

 
[1329] Roch1819, p. 327
[1256] Rayn1838, t. 1, p. 478
[971] Mahn1846, t. 3, p. 318
[974] Mahn1856, no 774
[1066] Mila1861, p. 377
[1070] Mila1889, p. 392
[116] Audi1928, p. 177
[1594] Ugol1936, p. 618
[1300] Riqu1945, p. 85
[1303] Riqu1947, p. 215
[1208] Picc1948, p. 327
[1505a] Spin1956, p. 225
[1072] Mila1966, p. 346
[879] Lafo1972, p. 311
[1506] Spin1972, p. 220
[786] Jean1974a, p. 328
[1132] Nell1977, t. 1, p. 310
[1487] Sita1978, p. 159
[466] Coro1988, p. 327
   

Incipit des strophes:

1. Greu pot [nuyl] hom conoixer en la mar
2. E qui l'auzel ve contra·l cel volar
3. E cil qui ve per una roch' anar
4. Greu pot nuyl hom los quatre venz liar
5. Greu pot nuyl hom lo soleyl aturar

Incipit des envois:

6. La domn' als Cartz e Sobrepretz an cap
7. Al rey Peyre nuyl autre rey no sab

Retour à l'article PC 434 Cerveri (Serveri de Girona)