PC 437,10 - Bertrans, lo joy de dompnas e d'amia ...

Retour à l'article PC 437 Sordel

10. - 549: 3.
Bertrans, lo joy de dompnas e d'amia ...
partimen (76, 2).

Mss.: C Fa M; F donne le deuxième envoi.
         
Editions:   Editions:
         
     
[974] Mahn1856, nos 1266 et 1267   [640] Genn1958, t. 1, p. 287 et [640] Genn1958, t. 2, p. 132
[1522] Sten1878b, no 1      
[525] DeLo1896, p. 174
[1397] Salv1902, p. 84
[284] Boni1954, p. 102
[786] Jean1974a, p. 218
[282] BonB1981, p. 122
   

Incipit des strophes:

1. Bertrans, lo joy de dompnas e d'amia
2. Tan lonjamen ai amat ab fadia
3. Be sai partir, Bertran, e vos mal prendre
4. Be mi sabrai, Sordelh, de vos defendre
5. Sol creza leis en cuy ay m'esperansa
6. Amics Sordelhs, falsa es vostr' amistansa

Incipit des envois:

7. La comtessa valen q'a prez prezan
8. Amicx Sordelh, la comtessa val tan

Retour à l'article PC 437 Sordel