PC 437,21 - Non pueis mudar, qan luecs es ...

Retour l'article PC 437 Sordel

21. - 274 : 2.
Non pueis mudar, qan luecs es ...
sirventes.

Ms.: M.

Editions:

 
[974] Mahn1856, no 1053
[525] DeLo1896, p. 150
[284] Boni1954, p. 113
[101a] Aspe1995, p. 222
   

Incipit des strophes:

1. Non pueis mudar, qan luecs es
2. En coms, aitant hay apres
3. Se ai ven ...
4. Ben sai si lor e ...
5. . . . . . . . . . . . . .
6. Aitan aug dir en Blacatz

Retour l'article PC 437 Sordel