PC 70,21 - Ges de chantar nom pren talans ...

Retour à l'article PC 70 Bernart de Ventadour

21. - 448 : 2.
Ges de chantar nom pren talans ...

chanson.

Mss.: C G M N R S a; Da I K (Salh d'Escola); E (Guillem Ademar); N2 donne l'incipit; α (voir ci-dessous).

Editions:

   
[520] Deli1853, p. 17
[974] Mahn1856, nos 256, 370 et 705
[521] DeLo1886, p. 72
[1526] Sten1899a, p. 333
[235] Bert1912, p. 47
[76] Appe1915, p. 117
[81] Appe1926, p. 15
[1475] Shep1927, p. 38
[652] Ghez1948, p. 82
[211] Berr1958, p. 62
[1138] Nich1962, p. 97
[899b] Laza1966, p. 100
[264] Bill1974, p. 209
[794B:1] Kaeh1983, t. 2, p. 112
[92a] Apte1999, p. 140
[735a] Ippo2001, p. 176
   

Voir également [794B:1] Kaeh1983, pp. 111-118.

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 32334-32341 (Per re non es hom tan prezans); [1269] Rich1976, p. 213; [1276] Rick1976, p. 241.

Incipit des strophes:

1. Ges de chantar nom pren talans
2. Dels baros comensa l'enjans
3. De tal amor sui fis amans
4. Per re non es om tan prezans
5. De midons me lai cent aitans
6. Bona domna, conhd' e prezans
7. Fons Salada, mos drogomans

Incipit de l'envoi:

8. Lo vers, aissi com om plus l'au

Retour à l'article PC 70 Bernart de Ventadour