PC 335,7 - Ar me puesc ieu lauzar d'amor ...

Retour l'article PC 335 Peire Cardenal

7. - 424 : 9.
Ar me puesc ieu lauzar d'amor ...

chanson.

Mss.:  C Db I K R T  d f; α (voir ci-dessous) : mss. R.
         
Editions:   Editions:
         
     
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 438   [52] Angs1935, p. 396
[971] Mahn1846, t. 2, p. 209   [897]  Lava1957, p. 705 et 706
[454] Coll1861, p. 181   [640] Genn1958, t. 1, p. 178 et [640] Genn1958, t. 2, p. 93
[141] Bart18682, col. 170   [54] Angs1959, t. 15, p. 12
[148] Bart18753, col. 172   [642] Genn1959, p. 60
[170] Bayl1879, p. 138   [978] Mail1967, p. 32
[152] Bart18804, col. 174   [60] Angs1975b, p. 439
[153] Bart18925, col. 174   [575] Fern1979, p. 582
[154] Bart19046, col. 191   [1632] Werf1984, t. 2, p. 163
[41] Angl1927, p. 154   [106] AubE1987, p. 230 (voir PC 242, 51)
[210] Berr1930, p. 372      
[1461] Serr1934, p. 200      
[365] Cava1938, p. 362      
[1505a] Spin1956, p. 217      
[897] Lava1957, p. 2      
[642] Genn1959, p. 60      
[212] Berr1961, p. 68      
[1506] Spin1972, p. 216      
[786] Jean1974a, p. 176      
[1323] Riqu1975, p. 1489      
[1132] Nell1977, t. 1, p. 280      
[213] Berr1979, p. 68      
[125] Badi1982, p. 278      
[655] Gold1983, p. 286      
[1408] Sans1984, t. 2, p. 616      
[180A] BecP1984a, p. 36      
[1413] Sans19932, p. 616      
         

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 34277-34286 (Mais deu hom amar vencedor); [1269] Rich1976, p. 325; [1276] Rick1976, p. 318.

Incipit des strophes:

1. Ar me puesc ieu lauzar d'Amor
2. Autre plazer n'ai ieu maior
3. Ni dic qu'ieu mor per la gensor
4. Mais deu hom lauzar vensedor
5. Pauc pres prim prec de pregador

Incipit de l'envoi:

6. Non voilh voler volatge

Retour l'article PC 335 Peire Cardenal